ليد rss

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر(۰)

سرطان ۲۶, ۱۳۹۳

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر در چارچوب سازمان امنیت و همکاری در اروپا به روز های ۱۰ و ۱۱ جولای ۲۰۱۴ در ویانا برگزار شد. درین کنفرانس فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و عضو مجلس نماینده‌گان و محبوبه سراج، عضو جامعه مدنی به نماینده‌گی از افغانستان اشتراک نموده بودند. فرخنده زهرا […]

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر
فرخنده زهرا نادری رییس کمیسیون دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین الپارلمانی انتخاب شد

فرخنده زهرا نادری رییس کمیسیون دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین الپارلمانی انتخاب شد

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان ریاست کمیسیون دموکراسی و حقوق بشر اتحادیه بین الپارلمانی را بدست آورد. بانو نادری سال پار توانسته بود طی یک انتخابات جدی عضویت این کمیسیون را به نماینده‌گی از افغانستان بدست آورد که درین دور عضویتش در اجلاس ۱۳۰ این اتحادیه دوباره تمدید شد و در انتخابات میان […]

برگزاری جرگه ملی زنان در کابل

برگزاری جرگه ملی زنان در کابل

جرگه ملی زنان افغانستان زیر نام “بسیج و مشارکت سیاسی در دوره‌ی گذار” به منظور شناسای دست آوردها و چالش‌های ۱۲ ساله زنان افغانستان با اشتراک ده ها تن از زنان فعال و تاثیرگذار در کابل برگزار شد. درین نشست زنان دست آوردها و چالش‌های ۱۲ سال اخیر را مورد بررسی قرار داده و برای […]

فعالان جامعه مدنی: سکوت را بشکنید، شاید قربانی بعدی شما باشید

فعالان جامعه مدنی: سکوت را بشکنید، شاید قربانی بعدی شما باشید

“سکوت را بشکنید، شاید قربانی بعدی شما باشید” شعار خیمه نشینانی اند که برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان در هوای سرد و زمستانی کابل دست به تحصن زده اند. گروهی از جوانان و فعالان جامعه مدنی در حمایت از نیروهای امنیتی افغان گرد هم آمده اند تا پیام و صدای قربانیان و خانواده های […]


مطالب بیشتر ازین بخش: