مقالات وارده rss

لویه جرگه  خلاف قانون بازی با آتش

لویه جرگه خلاف قانون بازی با آتش(۰)

سرطان ۲۶, ۱۳۹۲

احمد سعیدی   انکشافات اخیر بیانگر این حقیقت است که توافق بر سر امضای پیمان امنیتی میان افغانستان وآمریکا تا کنون نهایی نشده با وجود آنکه  رؤساى جمهور افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، از طریق یک کنفرانس ویدیویى اخیر  روى تهیۀ سند همکارى هاى امنیتی  طویل المدت میان دو کشور، طور نسبی  اظهار خوش بینی شده بود […]

لویه جرگه خلاف قانون بازی با آتش
نگاهی به قانون منع خشونت: صالحه وهاب واصل

نگاهی به قانون منع خشونت: صالحه وهاب واصل

شش مادۀ طرح قانون منع خشونت علیۀ زن با مخالفت نمایندگان پارلمان قرار گرفت همانگونه که همۀ ما اگاهی داریم طرح قانون منع خشونت علیه زنان در بیست و نهم سرطان سال ۱۳۸۸ به اساس فرمان‌های تقنینی جناب محترم حامد کرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان در چهار فصل و ۴۴ ماده،  امضاءِ و توشیح گردید. […]

جوانان افغان؛ در جال قوم گرایی

یک روز اگر فرصت یافتید، سر به گوشه گوشه های تنها همین شهر کابل بزنید. از قصر دارالمان دیدار کنید، از بخش های از شهر کهنۀ کابل دیدار کنید. شما در این بخش ها، ویران های را خواهید دید. ویرانه های که حتماٌ باید پرسش را در ذهن های مخشوش همۀ تداعی بکند. پرسش های […]

باز مرا با گلوله ها بستند

شاید قلب های افسردۀ و رنج کشیدۀ مان هنوز برای آن بانوی جوان که گلوله باران شد، اشک می ریزد. شاید هنوز آن کابوس را شماری از ما در بی خوابی های نیمه شب ها با وضوع تماشا کنیم. شاید هنوز نزدیکان، کودکان و دوستان آن زن در پس خانه های تاریک شان آهسته آهسته […]


مطالب بیشتر ازین بخش: