فرياد زن rss

برگزاری جرگه ملی زنان در کابل

برگزاری جرگه ملی زنان در کابل(۰)

حوت ۱۱, ۱۳۹۲

جرگه ملی زنان افغانستان زیر نام “بسیج و مشارکت سیاسی در دوره‌ی گذار” به منظور شناسای دست آوردها و چالش‌های ۱۲ ساله زنان افغانستان با اشتراک ده ها تن از زنان فعال و تاثیرگذار در کابل برگزار شد. درین نشست زنان دست آوردها و چالش‌های ۱۲ سال اخیر را مورد بررسی قرار داده و برای […]

برگزاری جرگه ملی زنان در کابل
منشور زنان افغانستان از سوی فعالان حقوق زن ترتیب شد

منشور زنان افغانستان از سوی فعالان حقوق زن ترتیب شد

فعالان حقوق زن در افغانستان برای نخستین بار منشوری را زیر عنوان “منشور زنان افغانستان” ترتیب نموده و طی نشستی آن را رسماً اعلام کردند. درنشستی که به روز یکشنبه به هدف ارایه و اعلام این منشور در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی فعالان و نهادهای مدافع حقوق زنان، برگزار شده بود، ثریا […]

اتحادیه بین الپارلمانی از تصمیم اخیر رئیس جمهوری در مورد قانون اجرات جزایی استقبال کرد

اتحادیه بین الپارلمانی از تصمیم اخیر رئیس جمهوری در مورد قانون اجرات جزایی استقبال کرد

اتحادیه بین الپارلمانی از تصمیم رئیس جمهور حامد کرزی در مورد تجدید قانون اجراأت جزایی استقبال می کند. اتحادیه بین الپارلمانی از تصمیم رئیس جمهور حامد کرزی بخاطر رد نمودن قانون اجراأت جزایی به منظور تجدید نظر به گرمی استقبال می نماید، درغیر آن قانون اجراأت جزایی که از طرف پارلمان افغانستان به تصویب رسیده […]

اتحادیه بین الپارلمانی:  قوانینی‌که عاملین خشونت علیه زنان را مصئونیت می بخشد، رد شوند

اتحادیه بین الپارلمانی: قوانینی‌که عاملین خشونت علیه زنان را مصئونیت می بخشد، رد شوند

اتحادیه بین الپارلمانی  بررد قوانینکه عاملین خشونت علیه زنان در افغانستان را مصئونیت می بخشد تاکید دارد اتحادیه  بین الپارلمانی از افغانستان درخواست نموده تا قانون جدید را که طبق آن قانون مسوولین قضایی نمی توانند از بستگان کسانی که مرتکب خشونت علیه زنان و دختران شده اند، باز جویی نمایند و این کار پروسه […]


مطالب بیشتر ازین بخش: