دیدار فرخنده زهرا نادری از پرورش‌گاه علاوالدین در کابل

IMG_0570

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده‎گان و فعال حقوق زن به روز ۳۰‌ام حمل از پرورش‌گاه علاوالدین شهر کابل دیدار کرد.

خانم نادری درین بازدید به تعداد ۱۰ پایه کامپیوتر به این پرورش‌گاه اهداء کرد و همراه با هیئت وزارت کار و امور اجتماعی صنف کامپیوتر این پرورشگاه را بازگشایی نمود.

بعد از این بازگشایی خانم نادری این روز را با اطفال تجلیل نموده غذای چاشت را نیز همراه با اطفال این پرورشگاه صرف نمود.

خانم نادری گفت: “سپری نمودن این روز با اطفال، سال را برایم ساده و خوش آیند می سازد.”

درین برنامه حمیرا قادری مشاور ارشد وزارت کار و امور اجتماعی، صحرا کریمی فلمساز و عبدالله هاشمی رئیس پرورش‌گاه ها شهر کابل نیز حضور داشتند.

خانم ماوا مدیر اجرایی پرورش‌گاه علاوالدین گفت که در حدود ۳۰۰ اطفال یتیم و بدون سرپرست درین پرورشگاه تحت آموزش و پرورش قرار دارند.

گفتنی است که پرورش‌گاه ها در افغانستان زیر چتر وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت می کند و همه ساله افراد بدون سرپرست و یتیم از سوی این وزارت به پرورشگاه ها معرفی می شوند.

سال گذشته نیز در همین روز خانم نادری ازین پرورشگاه بازدید نموده بود.