فعالان جامعه مدنی: سکوت را بشکنید، شاید قربانی بعدی شما باشید

IMG_5630

“سکوت را بشکنید، شاید قربانی بعدی شما باشید” شعار خیمه نشینانی اند که برای حمایت از نیروهای امنیتی افغان در هوای سرد و زمستانی کابل دست به تحصن زده اند.

گروهی از جوانان و فعالان جامعه مدنی در حمایت از نیروهای امنیتی افغان گرد هم آمده اند تا پیام و صدای قربانیان و خانواده های شهدا و نیروهای امنیتی افغان که در دفاع از مرزهای این کشور جام شهادت نوشیده اند را به گوش مسوولین حکومتی برسانند.

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده‌گان و فعال حقوق زن از دو گروهی تحصن کننده‌گان شهر کابل دیدار به عمل آورد.

زهرا سپهر فعال جامعه مدنی با گروهی از فعالان مدنی در ساحه غرب کابل برای حمایت از نیروهای امنیتی و بازمانده های قربانیان جنگ و حملات تروریستی از مدتی ۳ روز بدین سو تحصن کرده اند.

خانم سپهر برخورد نهادهای مسوول را در قبال خانواده های قربانیان جنگ و ترورزم انتقاد نموده گفت که پس از یک کمک نقدی ناچیز برای خانواده های شهدا و قربانیان، دیگر آن‌ها فراموش میشوند و از سرنوشت آن‌ها هیچ خبری نیست:

“برای شهدای نیروهای امنیتی افغان یادبود می‌گیریم، ولی سرنوشت اطفال، خانواده ها و قربانیان حملات تروریستی به کجا کشاینده می شود؟ فقط یک تقدیر و کمک نقدی خورد به انها صورت می گیرد و بعد آنها به باد فراموشی سپرده می‌شوند، یعنی همه فراموش می کنند.”

بکتاش سیاوش، عضو مجلس نماینده‌گان و شماری دیگری ۹ روز پیش در حمایت از نیروهای امنیتی افغان در ساحه دارالامان شهر کابل خیمه زده اند.

آقای سیاوش از رییس جمهوری افغانستان انتقاد نموده گفت: “اگر فهرست ملاقات های رئیس جمهوری افغانستان دیده شود، تنها کسانی که درین مدت نتوانسته اند با وی ملاقات کنند، خانواده های نیروهای امنیتی استند.”

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده‌گان و فعال حقوق زن در بازدید از تحصن‌کننده‌گان، حرکت آن ها را ستایش نموده و آن‌ها را منحیث پل ارتباطی میان حکومت و مردم عنوان نمود وی این صدا را صدای درد مردم خوانده حمایت خویش را از این صدا ها ابراز نموده چنین گفت:

“شما مثل یک پل میان حکومت و مردم هستید و این حرکت شما قابل قدردانی و ستایش است. این حرکت مدنی صدای درد مردم است که هم حکومت فعلی و هم حکومت آینده را متوجه می سازد.”

بانو نادری افزود که نماینده‌گان مجلس و رسانه‌ها باید برای انعکاس بیشتر صدای تحصن کننده‌گان آواز بلند کنند. وی همچنان اشاره به کمک های کنفرانس شیکاگو نموده خانواده شهداو قربانیان را مستحق کمک های همیشگی دولت افغانستان خواند.

تحصن کننده‌گان گفت که قرار است این حرکت مدنی در ولایات بلخ، هرات، بامیان و دایکندی نیز آغاز شود.
این در حالی است که هفتۀ گذشته ۲۱ تن از سربازان ارتش ملی افغانستان از سوی طالبان در ولایت کنر به شهادت رسیدند.