منشور زنان افغانستان از سوی فعالان حقوق زن ترتیب شد

_MG_1605

فعالان حقوق زن در افغانستان برای نخستین بار منشوری را زیر عنوان “منشور زنان افغانستان” ترتیب نموده و طی نشستی آن را رسماً اعلام کردند.

درنشستی که به روز یکشنبه به هدف ارایه و اعلام این منشور در تالار وزارت اطلاعات و فرهنگ از سوی فعالان و نهادهای مدافع حقوق زنان، برگزار شده بود، ثریا دلیل وزیر صحت ، آمنه افضلی وزیر کار و امور اجتماعی، سیماثمر رئیس حقوق بشر افغانستان، فرخنده زهرا نادری و داکتر نیلوفر ابراهیمی اعضای مجلس نماینده گان و برخی دیگری از فعالان حقوق زن و جامعه مدنی حضور داشتند.

ثریا صبح‌رنگ، یکی از فعالان حقوق زن هدف از تهیه این منشور را یک آدرس مشخص برای زنان افغانستان خوانده گفت که این منشور برای بلند نمودن صدای زن افغان تهیه شده است.

وی همچنان افزود که درین منشور پیرامون مصونیت حقوق زنان، مشارکت سیاسی آنان، امنیت اقتصادی زنان، کسب آموزش، دسترسی به خدمات صحی برای زنان و تامین حقوق فرهنگی آنان پرداخته شده است. به گفتهء خانم صبحرنگ تهیه منشور زنان افغانستان یک حرکت داوطلبانه از سوی زنان افغان بوده و بدون کدام حمایت مالی انجام شده است.

این منشور در حالی ترتیب شده است که گزارش های از تشدید و افزایش خشونت علیه زنان در کشور وجود دارند.