نادری: تازمانیکه زنان در ریشه ی قدرت راه نیابند، دست‌آورد های آنان شکننده است

_MG_8656

نشستی زیر نام “نقش زنان در افغانستان پس از ۲۰۱۴؛ چالش‌ها و فرصت‌ها” از سوی موسسه عدالت افغانستان، در کابل برگزار شد که درین نشست، دست‌آوردهای ۱۲ ساله زنان افغانستان و هم‌چنان چالش‌های که فرا راه آن‌ها قراردارند، به بحث گرفته شد.

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده‌گان و فعال حقوق زن دست‌آورد های یک دهه اخیر را برای زنان افغانستان ارزنده تلقی نموده تاکید کرد که تازمانی زنان در ریشۀ قدرت یعنی دادگاه عالی افغانستان راه نیابند، دست‌یابی های آنها شکننده و سمبولیک است:

“اصل ریشه قدرت سیاسی در افغانستان را من در بخش قضاء می بینم. دولت مردان افغانستان نخواسته اند زنان درین دست‌گاه راه یابند. ما به حیث زنان این کشور اعتراض داریم. مردان دین را برای زنان با سلیقه مردانه تفسیر می‌کنند. پس تا زنان در دادگاه عالی راه نیابند، قدرت سیاسی ما سمبولیک است.”

خانم نادری همچنان علاوه کرد که در افغانستان به مسایل حقوق بشری و حقوق زن به صورت جداگانه نگاه می‌شود، درحالیکه این هردو در چارچوب حقوق بشری بحث می‌شود:

“من امیدوارم که حکومت منتخب بعدی مسایل زنان و حقوق بشری را در چوکات بزرگ حقوق بشری مورد بررسی قرار دهد.”

وی یکی از چالش‌های اصلی فراه راه زنان افغانستان را عدم تطبیق قانون اساسی گفت و افزود که تطبیق نشدن قانون اساسی خود مشکل می آفریند و دست‌آورد های چند ساله زنان را نیز به چالش می کشد.

شاه‌گل رضایی عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان نداشتن نقش قوی زنان در حکومت‌های محلی را از عمده‌ترین چالش‌ها عنوان نموده گفت که زنان در یک دهه گذشته تنها یک والی و یک ولسوال داشته است و زنان افغانستان همواره در دهات و ساحات دور دست با مشکلات جدی مواجه بوده اند.

وی همچنان افزود که در ۱۲ سال اخیر کاری بنیادی و اساسی برای زنان افغانستان صورت نگرفته بلکه به زنان همواره با دید پروژه ای نگاه شده است.

“ما باید شاهد یک جنبش زنانه قوی می‌بودیم که نیستیم و جای این جنبش هنوز هم خالی است.”