تلفات سرسام آور نیروهای افغان

r-AFGHANISTAN-TROOP-DEATH-TOLL-large570

فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می گوید که پولیس و ارتش کشور تلفات بسیار بالایی در میدان های نبرد دارند.

جنرال جوزیف دنفورد می گوید که نیروهای افغان تا پنج سال دیگر نیز به آموزش نیروهای خارجی نیاز دارد تا رهبری کامل عملیات های نظامی را در میدان های نبرد بپذیرند.

 با این حال، رییس جمهور اوباما وعده کرده است که نیروهای امنیتی افغان تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی مسؤولیت تمامی عملیات های امنیتی و نظامی را در کشور شان بر دوش خواهند گرفت.

 به گفته یی دنفورد، شماری از نیروهای خارجی نیاز است تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی در افغانستان باقی بمانند.

پیش از نیز شماری از بلند پایه ترین مقام های نظامی امریکایی گفته اند که افغانستان تا پنج سال آینده به ۱۵ – ۲۰ هزار نیروی خارجی نیازمند است.

 قیام نوری