بر پای گاه ارتش در کاپیسا حمله شد

Combat-controller-Afghanistan

گروه از مهماجمان انتحاری صبح روز دو شنبه بر یک پای گاه ارتش کشور در استان کاپیسا حمله کردند.

مقام های امنیتی افغان در استان کاپیسا می گوید که حمله هنگامی رخ داد که نخست یک انتحار کننده یی سوار بر یک موتر مسافر بری مملو از مواد انفجار خودش را در نزدیک در ورودی این پای گاه منفجر ساخت و پس از آن مهاجمان دیگر بر این پای گاه یورش بردند.

این مقام ها کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن شدید سه سرباز دیگر را در جریان در درگیری نیروهای امنیتی با این مهاجمان انتحاری تأیید می کنند.

حالا اما وضعیت در ادارۀ نیروهای امنیتی است و تمام مهجمان انتحاری از سوی نیروهای امنیتی کشور از پا در آمده اند.

قیام نوری