کرزی در مأموریت رهایی بردران ناراضی

President-Karzai-urge-for-UN-Security-Council-reform

رییس جمهور کرزی برای رهایی بیشتر چهره های برجسته یی طالبان از بند پاکستان به روز دو شنبه به این کشور می رود. رییس جمهور کرزی با این سفرش در تلاش دو باره زنده ساختن روند به تعلیق افتاده یی صلح است.

پاکستان، به عنوان کلید راه حل افغانستان در کار آوردن صلح در افغانستان تا پیش از سال ۲۰۱۴ میلادی که قرار است نزدیک به نود هزار سرباز خارجی در پایان همان سال افغانستان را ترک بگویند، خیلی اثر گزار پنداشته می شود.

محمد اسماعیل قاسم یار عضو شورای عالی صلح کشور گفته است که گفت و گو کننده گان حکومت افغانستان همراه با رییس جمهور کرزی در این سفر خواهند رفت تا ملا عبدالغنی برادر، معاون پیشین رهبران طالبان در افغانستان را که در قید طالبان هست، آزاد نماید.

“: ما تلاش خواهیم کرد تا شماری از طالبان را که در به علت های سیاسی در نزد پاکستانی ها در بند می باشد، رها نمایم که این تلاش ها شامل رهایی ملا عبدالغنی برادر نیز خواهد بود.”

پاکستان در دو سال گذشته ۲۶ زندانی طالب به شمول نورالدین ترابی وزیر دادگستر رژیم طالبان را رها کرده است؛ آنچه که از سوی افغانستان تلاش های اثرگزار برای روند صلح کنونی کشور گفته شده است.

به تازه گی رییس جمهور کرزی در نشستی خبریی در کابل گفته است که :” ما امید وار هستیم که این سفر مان به پاکستان پی آمد های خوبی را در قبال صلح در افغانستان به بار بیاورد. نخست وزیر نواز شریف نیت های نیکی برای تأمین صلح در افغانستان دارد.”

سفر روز دو شنبه یی رییس جمهور کرزی به پاکستان بیستمین سفر وی در جریان دوازده سال پسین خواهد بود. سفر های که وعده های چرب مقام های پاکستانی را به دنبال داشته اند، ولی هیچ نتیجه یی را در پی نداشته است.

قیام نوری