پولند: سربازمان را کاهش می دهیم

Polish Soldiers During Pre-Afghanistan Training on Salisbury Plain

دونالد تسک نخست وزیر پولند به تازه گی گفته است که این کشور پیش از سال دو هزارو چهارده میلادی شمار سربازانش را از ۱۶۰۰ سرباز به ۱۰۰۰ سرباز کاهش می دهد. این کشور چندی پیش نیز گفته است که این کاهش سربازان شان از ماهِ اگست سال روان میلادی آغاز خواهد شد.

به گفته یی آقای تسک :” ما شمار سربازان پولندی را در افغانستان کاهش می دهیم چون ما در حال آماده گی برای بیرون کردن کامل سربازان خود از افغانستان تا پایان سال دو هزار و چهارده میلادی هستیم.”

آقای تسک می افزاید که  :” شمار اندک از سربازان پولندی در افغانستان برای آموزش نیروهای افغان باقی خواهند ماند.”

هم اکنون نزدیک به نود هزار سرباز خارجی به رهبری ایالات متحدۀ امریکا در افغانستان حضور دارند و قرار است این سربازان تا پایان سال دو هزا رو چهارده میلادی از افغانستان خارج شوند.   پیش از این شماری از نظامیان برجسته یی امریکایی گفته است که باید میان ۱۵  تا ۲۰ هزار سرباز خارجی در افغانستان باقی بمانند، تا دست آورد های دوازده سال پسین با چالش جدیی رو به رو نشوند.

قیام نوری