طالبان، کودکان فریبا کاکر را با پول معامله کرد

fariba-kakar1

مقام های محلی در ولایت غزنی در مرکز کشور می گویند که گروه طالبان دو دختر و یک پسر فریبا کاکر، نماینده مردم قندهار در مجلس نماینده گان را آزاد کرده است. مقام های محلی در ولایت غزنی در مرکز کشور می گویند که گروه طالبان دو دختر و یک پسر فریبا کاکر، نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه را آزاد کرده است.

به گفته این مقام ها، فریباکاکر و راننده اش هنوز اسیر طالبان است. درهمین حال یک مقام امنیتی گفته است: “گروه طالبان سه فرزند این نماینده مجلس را در بدل پول نقد رها کرده است”.
او می گوید که نیروهای امنیتی در تلاش رهایی خانم کاکر از قید طالبان هستند.

این مقام امنیتی تاکید کرد که برخی بزرگان قومی غزنی و قندهار برای رهایی این نماینده مردم، نیز تلاش می کنند. به گفته او، بزرگان قومی برای رهایی کاکر تاکنون چندین نشست را با گروه طالبان داشته اند.

فریباکاکر، نماینده قندهار در ولسی جرگه سه روز پیش در مسیر راه قندهار-غزنی، در منطقه موسوم به اسفندی همرای سه فرزند و راننده اش از سوی طالبان ربوده شد.   منبع می گوید که طالبان، سه فرزند این نماینده مجلس را در بدل پول هنگفت رها کرده است اما بانو کاکر و راننده اش هنور درقید طالبان به سر می برند.

منبع همچنان می گوید که فرزندان این عضو مجلس از منطقه موسم به باران در نزدیکی شهرستان قره باغ غزنی رها شده اند. تا کنون از سرنوشت بانو و کاکر و راننده اش جزییاتی در دست نیست.

به گفته منبع، گروه طالبان برای رهایی خود خانم کاکر دوصدهزار دالر خواسته اند.  اما این گروه تاکنون در این مورد اظهار نظری نکرده اند. شاهراه قندهار_غزنی در جنوب و مرکز از نا امن ترین شاهراه کشور است.