معرفی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات کشور

 karzai

حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات را منصوب کرد.

رفیع فردوس سخنگوی دبیرخانه شورای وزیران افغانستان به بی‌بی‌سی گفت: افغانستان عبدالرحمن هوتکی، گُلالی اچکزی، شریفه زرمتی، احمد یوسف نورستانی، سریر برمک، لیلا احراری، عزیز بختیاری، محمد حسین گرزیوانی و سلیمان حامد، از سوی رئیس جمهوری افغانستان بعنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات منصوب شده اند.

از این ۹ نفر تنها محمدحسین گرزیوانی، قبلا نیز عضو کمیسیون انتخابات بود. اعضای کمیسیون انتخابات برای شش سال از سوی رئیس جمهوری منصوب می شوند. رئیس کمیسیون و رئیس دارالانشا/دبیرخانه، توسط خود این ۹ نفر انتخاب خواهند شد.

آقای کرزی اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات را از بین فهرست ۲۷ نفری که کمیته گزینش برای او فرستاده بودند، انتخاب کرده است.

کمیته گزینش

پس از تصویب و اجرایی شدن قانون ساختار و اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از سوی حامد کرزی، کمیته گزینش موظف به تهیه فهرستی برای نامزدان عضویت در کمیسیون شد.

اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات

عبدالرحمان هوتکی، پشتون، ۴۹ ساله، کارشناسی ارشد

گلالی اچکزی، پشتون، ۴۹ ساله، کارشناسی ارشد

شریفه زرمتی، پشتون، ۴۴ ساله، لیسانس

سریر احمد برمک، تاجیک، ۳۶ ساله،کارشناسی ارشد

محمد حسین گرزیوانی، ازبک، ۵۷ ساله، کارشناسی ارشد

محمد عزیز بختیاری، هزاره، ۴۹ ساله، کارشناسی ارشد

لیلا احراری، سادات، ۴۴ ساله، کارشناسی ارشد

سلیمان حامد، ایماق، ۵۲ ساله، لیسانس

احمد یوسف نورستانی، نورستانی، ۶۴ ساله، دکترا

آنها ۲۷ نفر را از میان ۲۴۹ متقاضی برگزیدند و به ریاست جمهوری معرفی کردند.

کمیته گزینش متشکل از پنج مقام ارشد دولتی و یک فعال مدنی بود – هر چند عضو جامعه مدنی به دلیل اختلاف نظر میان فعالان مدنی مشخص نشد و به کمیته راه نیافت.

عبدالسلام عظیمی، سرپرست دادگاه عالی، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان، فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا، گل الرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر اعضای این کمیته بودند.

پیش از این، گزینش و انتصاب اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از اختیارات رئیس جمهوری بود، اما گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی نسبت به این موضوع انتقاد داشتند.

نخستین انتخاباتی که توسط اعضای جدید کمیسیون انتخابات برگزار خواهد شد، انتخابات آینده ریاست جمهوری است که قرار است در ۱۶ حمل/فروردین سال آینده برگزار شود.