روزنامه هشت صبح: شهردار کابل غرق در فساد اداری است

 110227-N-9472C-002

در یک گزارش تحقیقی از فساد گسترده در قرارداد، ساخت بی کیفیت سرک های شهرکابل و پرداخت‌ میلیون‌ها افغانی پول اضافی به برخی از شرکت‌های قراردادی پرده برداشته شده است.
دراین گزارش که در شماره روز شنبه (۲۹سرطان) روزنامه هشت صبح به نشر رسیده آمده است که یافته‌های این روزنامه نشان می‌دهد که شماری از این شرکت‌ها کارهای خود را نیز خلاف قرارداد انجام داده‌ اند.
دراین گزارش آمده که شرکت‌های سرک‌ سازی “کاپی انترنیشنل، هیوادوال، لطیفی و قویاش نیازی” میلیون‌ها افغانی پول اضافه شهرداری کابل را به‌ شکل غیرقانونی گرفته‌‌ و همچنان این شرکت ها از شهرداری کابل مقروض اند.

در بخشی از گزارش آمده است که محمدیونس نواندیش، شهردار کابل، در سال ۱۳۹۰ برای انتقال کثافات و مخروبه‌های سرک میدان هوایی- هوتلِ انترکانتیننتال، بیش از ۴۸میلیون افغانی، به‌‌شکل غیرقانونی، به ‌شرکت ساختمانی کاپی انترنیشنل پرداخته است

براساس یافته‌های این روزنامه، قیمت کار انجام شده شرکت قویاش نیازی از بابت سرک هفتاد متره غرب میدان هوایی، حدود ۴،۴٣ میلیون دالر بود، اما مبلغ پرداخت شده ٧،٢ میلیون دالر می‌باشد، شرکت کاپی انترنیشنل از بابت سرک ٧٠متره میدان هوایی- هوتل انترکانتیننتال بیش از ١۶ میلیون دالر مصرف کرده و اما مبلغ داده شده حدود ١٨میلیون دالر است.

کار انجام شده شرکت هیوادوال از بابت پروژه سرک قلعه‌ زمان خان حدود ۵،١ میلیون دالر ارزش دارد، اما شهرداری کابل به این شرکت حدود ١٠،۵میلیون دالر پول تادیه کرده است. همچنین، براساس این سند، کار انجام‌شده شرکت لطیفی در پروژه سرک شصت‌ متره احمدشاه‌ مینه از طریق بگرامی ١١ میلیون دالر بوده، اما شهرداری به این شرکت ١٢،٩۵میلیون دالر پرداخته است.

در حالیکه چهار شرکت یادشده پول‌های اضافی را نیز با خود برده‌اند، اما شماری از این شرکت‌ها پروژه‌های خود را ناتمام گذاشته و شهرداری کابل نیز در این مورد سکوت اختیار کرده‌است.
با این حال، پس از انتخاب محمدیونس نواندیش به‌حیث شهردار کابل، او برخلاف فیصله‌ شورای وزیران با شرکت قویاش نیازی و برخی از شرکت‌های دیگر سرک‌‌سازی که مقروض هستند، قرارداد بسته و برای شرکت‌های سرک‌سازی پول اضافی پرداخته است.

این شرکت ها به دلیل عرضه کار نامناسب و بی کیفیت، در لیست تحریم ها قرار دارند.

از سویی هم، یک تن از مسوولان پیشین شهرداری کابل مدعى است که آقای نواندیش شهردار کابل با مسوولان شرکت‌ها‌ی یادشده دست دارد و با آن‌‌که مسوولان برخی از این شرکت‌ها تحت پیگرد عدلی قرار دارند، اما آقاى نواندیش تلاش می‌کند که قراردادهای دیگر را نیز با این شرکت‌ها امضا کند.

در بخشی از این گزارش آمده است: “محمدیونس نواندیش، شهردار کابل، در سال ۱۳۹۰ برای انتقال کثافات و مخروبه‌های سرک میدان هوایی- هوتل انترکانتیننتال، بیش از ۴۸ میلیون افغانی، به‌‌شکل غیرقانونی، به ‌شرکت ساختمانی کاپی انترنیشنل پرداخته است.

با این حال، لوی سارنوالی کشور می‌گوید که دوسیه پرداخت ۴٨ میلیون افغانی پول به شرکت کاپی انترنیشنل به این اداره مواصلت کرده و تحت بررسی آنان قرار دارد.
روح‌الله کریمی، از سارنوالان ریاست تفتیش لوی سارنوالی به هشت صبح گفته است: “در قضیه اختلاس ۴٨ میلیون افغانی شهردار کنونی و ٨ تن دیگر نیز متهم هستند”.

همچنان، هیئت ریاست‌جمهوری در گزارش نیز از بی‌کیفیت بودن کار ساخت سرک‌های میدان هوایی،‌ سرک هفتادمتره غرب میدان هوایی، ‌سرک قلعه زمان‌خان، ‌سرک احمدشاه مینه از استقامت بگرامی و سرک دشت برچی که چهار سرک آن از طرف شهرداری کابل با شرکت‌های ساختمانی خصوصی قرارداد شده و سرک پل سوخته الی دشت برچی که توسط شهرداری کابل اعمار شده دارای نواقص جدی می‌‌باشند.

در همین حال، معاون پیشین خدمات شهری مدعى است که آقای نواندیش در جریان سه سال گذشته، چند خانه و نمره رهایشی در کابل خریده است.
عبدالرحیم زى، در گزارشی که به رییس‌‌جمهوری و پارلمان فرستاده، گفته است: “آقای نواندیش زمانی‌‌که معین وزارت انرژی و آب بود، دو نمره را در شیرپور به‌‌دست آورد و آن ‌را غیرقانونی تا پنج منزل اعمار کرد. او در روزهای نخست معرفی‌اش به‌حیث شهردار کابل، رییس و شماری از ماموران ناحیه‌ دهم را که جلوکارهای غیرقانونی او را در ساحه شیرپور گرفته بودند، از وظایف‌شان برکنار کرده تا کار باقی‌‌مانده خانه‌‌ خود را تکمیل کند.”

با این حال، در این گزارش آمده است که سیستم رد آب، ضمانت یا گرانتی یک ساله سرک های که شهرداری کابل اعمار کرده و یا قرارداد آن به شرکت های خصوصی داده شده است، در نظر گرفته نشده و اکثر سرک ها دوباره تخریب شده است.