خشونت های تازه در هلمند، چهارده کشته و زخمی برجا گذاشت

TOPSHOTS Internally displaced Burqa-clad

مقام های امنیتی در ولایت هلمند در جنوب کشور می گویند که در دو رویداد جداگانه در ولسوالی مارجه و نادعلی این ولایت، چهارده تن کشته و زخمی شده اند.

مقام های امنیتی در ولایت هلمند در جنوب کشور می گویند که در دو رویداد جداگانه در ولسوالی مارجه و نادعلی این ولایت، چهارده تن کشته و زخمی شده اند.
محمد اسماعیل هوتک، معاون هماهنگی قوماندانی پولیس هلمند گفت: “شام گذشته انفجار یک بمب کنارجاده ای در ولسوالی مارجه این ولایت، هفت زخمی و سه کشته برجا گذشت”.
به گفته او، کشته شده های این رویداد دو کودک و یک مرد هستند.
درهمین حال، حاجی فقیر احمد، که پسر یازده ساله اش را دراین رویداد از دست داده به خبرگزاری بخدی گفت که در اثر انفجار این بمب یازده نفز زخمی و چهار تن دیگر کشته شده اند”.
او افزود که در میان کشته شدگان دو کودک و یک سرباز پولیس شامل اند.
احمد، تاکید کرد که طالبان این بمب را در منطقه موسوم به لوی چهار راهی در مربوطات ولسوالی مارجه، از راه دور انفجار داده است.
هلمند در جنوب کشور از ولایات نا آرام است.
گروه طالبان و حزب اسلامی در ولسوالی های مارجه و نادعلی این ولایت فعالیت گسترده دارند.