حمله کنندۀ انتحاری کشته شد

Explosion-in-Nangarhar-province

مقام های امنیتی کابل می گویند که نیروهای پولیس یک انتحار کننده را در نزدیک فرودگاه کابل صبح روز دو شنبه از پا در آورده اند.

به گفته یی این مقام ها، این انتحار کننده می خواست که بر یک پاس گاهِ  پولیس در فرودگاه بین المللی کابل حمله نماید.

از سوی هم در درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شماری از انتحار کننده گان در نزدیکی فرودگاه کابل، تمامی این انتحار کننده گان از پا در آمدند.

محمد ظاهر، رییس تحقیقات جنایی ولایت کابل با تأیید این گزارش ها می گویند که در این درگیری شماری از انتحار کننده گان کشته و زخمی شده اند.

این افراد هنگامی کشته شدند که بر یک کاروان از نیروهای پولیس گلوله باری کردند.

قیام نوری