یاد آوری از زنان افغان در ملل متحد

Afghan women1--621x414

 برای اولین بار، یک هیات دولتی افغانستان گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان به کمیته رفع تبعیض علیه زنان در شهر ژنیف سوئیس ارائه کرده‌ است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر نیز دیدگاه‌های خود را در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان به این کمیته تسلیم کرده‌اند.

برای اولین بار، یک هیات دولتی افغانستان گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان به کمیته رفع تبعیض علیه زنان در شهر ژنیف سوئیس ارائه کرده‌ است.
به گزارش بی بی سی، هیات افغانستان، روز گذشته (چهارشنبه) از ساعت ده صبح تا پنج بعد از ظهر به وقت ژنیف گزارش خود در مورد وضعیت زنان در کشور را به کمیته رفع تبعیض سازمان ملل ارائه کرد.
پیش از ارائه این گزارش، نهاد دیدبان حقوق بشر با نشر یک نامه خبری گفت که خشونت علیه زنان در افغانستان معمول است و بیشتر مرتکبین خشونت مجازات نمی‌شوند.
این نهاد گفته که حدود نیمی از دختران در افغانستان به مکتب نمی‌روند.
افغانستان یکی از ۱۸۷ کشوری است که کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان را امضا کرده و موظف است تا به صورت منظم به ۲۳ کارشناس مستقل کمیته رفع تبعیض علیه زنان در مورد تطبیق مواد کنوانسیون گزارش بدهد.
قرار است نتیجه بررسی این کمیته از سابقه افغانستان در زمینه تطبیق این کنوانسیون در ۲۶ جولای امسال در گزارش از سوی سازمان ملل متحد منتشر شود.
پیشتر، مجلس نمایندگان افغانستان، باطرح قانون منع خشونت علیه زنان مخالفت کرد.
بروزاختلافات، میان نمایندگان در باره بعضی از مواد این قانون که گفته می شد در مخالفت با احکام اسلامی قرار دارد، از دلیل اصلی رد قانون منع خشونت علیه زنان، بود.
این اقدام ولسی جرگه، انتقاد برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان را در کشور برانگیخت، این نهاد ها به صورت گسترده از این قانون حمایت کردند.

طرح قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان، براساس فرمان‌ تقنینی رییس جمهور کرزی در چهار فصل و ۴۴ ماده، توشیح و قابل اجرا است.

با این حال، برای نظارت از تطبیق مواد کنوانسیون منع خشونت علیه زنان، کمیته رفع تبعیض علیه زنان تشکیل شده است.
تمامی کشورهای های عضو این کنوانسیون موظف است، سالانه از وضعیت حقوق زنان به کمیته رفع تبعیض گزارش ارائه کند.
افغانستان از سالها پیش، عضو این کمیته است.
اما این نخستین بار است که افغانستان به صورت رسمی گزارش کار کرد های خود را در زمینه حقوق زنان، به این کمیته ارائه کرد.
کنوانسیون محو اشکال تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا گذاشته شد.
افغانستان در سال ۱۹۸۰ این کنوانسیون را امضا کرد.
این کنوانسیون، مهمترین معاهده ملل متحد در مورد تبعیض جنسیتی است و خواهان رفع هر نوع تبعیض علیه زنان است.