جسد یک زن در بغلان به دست آمد

536180_323358051122955_1601559676_n

به گفته یی مقام های امنیتی و شاهدان در ولسوالی اندراب ولایت بغلان، به تازه گی یک زن و یک دختر از سوی افراد نامعلوم ربوده شده بود.

شاهدان می گویند که جسد بانوی بیست ساله از ولسوالی اندراب ولایت بغلان در حالی به دست آمده  است که وی پیش از آن که کشته شود، از سوی رباینده گان تجاوز جنسی شده بود.

این بانو بر بنیاد گفته های شاهدان بیست ساله بود.

مقام های امنیتی می گویند که عاملان این جنایت تا هنوز هم بازداشت نشده اند و تلاش ها برای بازداشت آنان جریان دارند.

از سرنوشت دخترِ دوازده ساله یی که با این بانو ربوده شده بود، تا هنوز هیچ خبری در دست نیست.

هم زمان با این شماری از شهروندان کشور در واکنش به این روی داد، واکنش های تندی دارند و این روی داد را سخت نکوش کردند.

همایون یوسفی، باشنده یی شهر کابل می گوید که  :”  عاجزترین طبقه قشر جامعه را زنان تشکیل میدهند این ظلم ظالمان نابخشودنی است باید مسؤلین امور هر چه زودتر عاملین این جنایت را دستگیر و به پنجه قانون بسپارند و با اشد مجازات محکوم شوند.”

هم چنان، بشیر احمد سید ، دیگر باشندۀ کابل، افزون بر آن که این روی داد را نکوهش می کند، می گوید که :” تا خود مردم برای حفظ حیثیت و عزت شان دست به دست هم ندهند, وهمکاری شان را با نیرو های امنیتی یکجا نسازند, به فعالیت جنایتکاران پایان داده شده نمیتواند. مردم محل باید برای دفاع محل و منطقه شان متحد و فعال شوند وبا قوای امنیتی همکاری مسئولانه کنند.چون این حوادث ممکن هر لحظه برای هر یک رخ دهد.”

این در حالی است که فعالان حقوق زن از عدم پشتی بانی قاطع حکومت افغانستان در مسألۀ حقوق زنان شکایت می کنند.

به تازه گی سازمان ملل متحد گفته است که اگر حکومت افغانستان بر بنیاد تعهدات جهانی اش، از حقوق زنان در کشور دفاع نکند، امکان قطع و یا کاهش کمک های مالی به ارتش و پولیس ملی کشور وجود دارد.

قیام نوری