بزرگ ترین روزنامۀ انترنتی کشور “هک” شد

226194_593513770663968_500763410_n

مدیر مسؤول روزنامۀ انترنتی “خامه پرس” می گوید این روزنامه، از دی شب به این سو، آماج چندین حملۀ سایبری قرار گرفته است. به گفتۀ خشنود نبی زاده، هدف این حمله های سایبری، تلاش برای نفوذ به سرور این روزنامه بوده است، اما، هکر ها به این کار شان پیروز نشده اند.

آقای نبی زاده می گوید که این تلاش ها برای بر طرف ساختن این مشکل فنی و بازگشایی این روزنامه به شدت ادامه دارند و به احتمال فراوان تا ساعاتی دیگر دو باره نشراتش آغاز خواهد شد.

مسؤولان این روزنامه به علت این مشکل از همه خواننده گان این روزنامه در صحفه یی رسمی  رخ نمای این روزنامه نیز پوزش خواهی نموده است.

روزنامه انترنتی خامه پرس چهار سال پیش از امروز در آغازین روز های سال ۲۰۱۰ میلادی با پول شخصی خشنود نبی زاده، مدیر مسؤول این روزنامه، کارش را به دو زبان ، فارسی و انگلیسی آغاز کرد.

این روزنامه در جریان چهار سال کار، مبدل شد به بزرگ ترین روزنامۀ انترنتی در کشور. ماهِ پیش، بنیاد خبرنگاری آبی از خامه پرس برای اطلاع رسانی دقیق، سریع و همه جانبه ستایش کرد.

در ماه های اخیر این چندمین بار است که روزنامه های پر آوازۀ انترنتی کشور، از سوی افراد یا گروه های نامعلوم هک و از فعالیت باز می مانند.

به تازه گی، روزنامۀ انترنتی  “بخدی” نیز برای مدتی کوتاهی از فعالیت باز مانده بود. چندی پیش، تارنمای جامعۀ خبرنگاران افغانستان نیز برای مدتی از فعالیت بازمانده بود و ظاهرن هک شده بود.

نویسنده: قیام نوری