۳۰۰ کشته؛ آمار تلفات یک ماهۀ نیروهای امنیتی

283e0629c1550e11330f6a7067004c35

وزارت داخلۀ کشور به روز دو شنبه گفته است که جنگجویان مخالف حکومت افغانستان در جریان یک ماهِ گذشته نزدیک به ۳۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغان به شمول پولیس و سربازان ارتش را کشته شده اند.

به گفتۀ صدیق صدیقی، این افراد در محدودۀ زمانی ۱۰ ماهِ می سال روان میلادی تا ۱۳ جون همین سال، جان های شان را از دست داده اند. به گفتۀ وزارت داخله ۶۱۸ از این نیروها، دیگر نیز زخم برداشته اند.

صدیقی می افزاید که در همین محدودۀ زمانی نیروهای افغان ۷۵۳ جنگجو را کشته اند و ۳۰۰ تن آنان را بازداشت کرده اند.

شمار تلفات غیرنظامیان نیز در همین محدودۀ زمانی به ۳۰۰ کشته می رسد.

از سوی خبرگذاری اسوشتید پرس می گوید که در کل ۸۰۷ سرباز و پولیس افغان و ۳۶۵ غیرنظامی از آغاز سال روان میلادی تا ماهِ می همین سال کشته شده اند. در کل از آغاز همین سال ۶۳ سرباز ناتو نیز کشته شده است.

سالِ پار تا آخر ماهِ می، نیروهای افغان ۳۶۵ سرباز و پولیس را از دست داد و ۳۳۸ غیرنظامی دیگر نیز کشته شد.

سالِ پار تا آخر ماهِ می، نیروهای ناتو ۱۷۷ سرباز شان را از دست دادند.

سخن گوی وزارت داخلۀ کشور می گوید که بزرگ ترین خطر در برابر نیروهای افغان، ماین های کنار جاده یی است.

قیام نوری