تأکید امریکا و افغانستان بر ادامۀ روند صلح

obama_karzai_050609_doomsday_604x341.gif

با وجود حملۀ بر کاخ ریاست جمهوری به روز سه شنبه، کابل و واشنگتن بر از سر گیری گفت و گوها با طالبان تأکید می ورزند.

کاخ سفید می گوید که کرزی و اوباما در یک گفت وگویی ویدیویی توافق کرده اند که روند صلح به ترین راه برای ختم خشونت ها در افغانستان است. این رییسان جمهور هم چنان حمایت شان را از ایجاد دفترِ طالبان  در قطر اعلام کرده اند.

در حملۀ شماری از مهجمان مسلح بر کاخ ریاست جمهوری و یک مرکز سازمان سیا، سه نگهبان ریاست جمهور و چهار جنگجو کشته شده اند. این مهاجمان برای این حمله از همان خودرو های استفاده کردند که نیروهای آیساف از آن کار می گیرند.

این حمله درست زمانی رخ می دهد که به همین تازه گی ایالات متحدۀ امریکا برای آغاز گفت و گوها با طالبان ، یک نماینده گی سیاسی را برای این گروه در شهر دوحۀ قطر گشوده است.

قیام نوری