۹ کشته در انفجار ماین کنار جاده یی

b7fe9a7323e39616170f6a7067004b63

مقام های محلی در ولایت کندهار می گویند که در نتیجۀ انفجار یک ماین کنار جاده یی در این ولایت دست کم نه عضو یک خانواده کشته شده اند.

جاوید فیصل سخن گوی والی کندهار می گوید که یک موتر مسافر بری آماج این بم گذاری قرار گرفته بود.

 به گفتۀ مقام های امنیتی کندهار کشته شده  گان این روی داد می خواستند برای شرکت در یک مراسم عروسی از این ولایت سفر نمایند.

کشته شده گان این روی داد شامل هشت زن و یک کودک است.  دو مرد نیز در نتیجۀ این روی داد زخمی شده اند.

هیچ گروهی مسؤولیت این روی داد را بر عهده نگرفته است، اما مقام های محلی می گویند که طالبان بیشترینه مسؤول چنین روی داد ها هستند.

قیام نوری