نوسانات بازار کابل

1326694383

در جریان هفته پیش بهای طلا و پول افغانی در بازار های کابل کاهش را نشان می دهد، در حالی که بهای آرد و برنج افزایش یافته اند.

یکی از طلا فروشان شهر کابل می گوید که بهای هر گرام طلای عربی از ۲۲۰۰ افغانی به ۲۱۵۰ افغانی و بهای هر گرام طلای ایرانی از ۱۸۰۰ به ۱۷۵۰ افغانی کاهش یافته است.

با این حال، بهای آرد و برنج در هفته ی گذشته افزایش یافته است.

هم زمان با این، یکی از  وارد کننده گان غذا از افزایش بهای مواد خوراکی به ویژه آرد و برنج شکایت دارد.

به گفته وی، یک بوری برنج سه و نیم سیره ۱۸۰۰ افغانی که هفتۀ پیش ۱۷۰۰ افغانی بود، افزایش یافته است.

بازرگانان افغان علت افزایش بهای آرد و برنج را کم بود تولیدات این مواد خوراکی در پاکستان به علت نبود برق منظم در این کشور می گوید.

قیام نوری