مجازات و مکافات برای محو فساد در کشور

rubles_corruption

 ۱۴/ ثور/ ۱۳۹۲ –  افغانستان، کشور صدر نشین در میان کشور های فاسد، هم چنان با چالش های فساد اداری دست و پنجه نرم می کند.

 بر بنیاد یک گزارش تازۀ ادارۀ مستقل مبارزه با فساد اداری، میزان فساد در دستگاهِ حکومت افغانستان افزایش یافته است  که بیشتر منابع داخلی کشور قربانی این پدیدۀ شوم می شود.

 عبدالهادی ارغندی وال، وزیر اقتصاد کشور می گوید که عدم مجازات و مکافات برای کارمندان فساد پیشه و صادق یکی از مهم ترین علت ها در گسترش فساد اداری در دست گاهِ حکومت افغانستان به شمار می رود.

به گفته ی ارغندی وال

:” اگر ما یک مبارزه را به ضد همه ی گونه های از فساد اداری راه بی اندازیم، ما یک افغانستان عاری از فساد خواهیم داشت.”

 افغانستان در سال ۲۰۱۲ میلادی در کنار کوریای شمالی و سومالیا، صدر نشین فاسد ترین کشور جهان به شمار رفت؛ هر چند مقام های افغان این گزارش را نادرست و تلاشی برای خدشه دار ساختن چهرۀ حکومت و ملت افغانستان گفته است.

گزارشگر: قیام نوری