رییس شورای عالی صلح هلمند ترور شد

Helmand_districts

۱۱/ ثور/ ۱۳۹۲ – مقام های محلی در ولایت هلمند می گویند که معلم شاه ولی خان، رییس شورای صلح ولایت هلمند یک جا با دو تن از محافظانش از سوی جنگ جویان طالب کشته شدند.

 در این روی داد،  دو تن دیگر از محافظان معلم شاه ولی  خان زخم برداشته اند.

 عمر زواک، سخن گوی والی هلمند می گوید که

:” این روی داد ساعت ۱۰ بجه صبح ام رزو در منطقه ی یخ چاهِ ولسوالی گرشک ولایت هلمند هنگامی رخ داد که وی در حال حرکت به سوی مرکز ولسوالی برای شرکت در یک نشست با باشنده گان ولسوالی گرشک بود.”

 زواک می افزاید که :”  طالبان بر کاروان حامل وی حمله کردند و در نتیجه شاه ولی خان با دو تن از محافظانش کشته شدند.”

 هم چنان سخن گوی والی ولایت هلمند می گوید که معاون والی هلمند نیز با وی همراه بود اما در این حمله به وی آسیبی نرسیده است.

 شاه ولی خان یکی از سران قومی در ولسوالی ناوهِ ولایت هلمند بود که به تازه گی به حیث رییس شورای عالی صلح این ولایت آغاز به کار کرده بود.

طالبان تا هنوز در پیوند با کشته شدن این شخص، اظهار نظر نکرده است.

 گزارشگر: قیام نوری