نگرانی از کاهش ارزش پول افغانی

1000Afghani-2

۱۰/ ثور/ ۱۳۹۲ – کارشناسان اقتصاد به تازه گی گفته اند که کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارز های خارجی، اثر های ناگوار و منفی بر روند بازرگانی در افغانستان به جا خواهد گذاشت.

 به گفته این آگاهان، برای ان که از کاهش بیشتر پول افغانی در برابر ارز های خارجی پیش گیری شود، بانک مرکزی و دیگر نهادی مسؤول باید گام های جدیی را در این راستا بردارند.

 محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین اقتصاد می گوید که این نوسان پولی اثر های بسیاری منفی را بر مصرف کننده گان و اقتصاد افغانستان بر جا گذاشته است

:” بانک مرکزی و دیگر نهاد های مسؤول برای عملی ساختن سیاست اقتصادی در کشور باید فعال شوند تا این وضعیت به زودتر زمان ممکن بهبود یابد.”

شماری از بازرگانان می گویند که افزایش ارزش پول دالر در برابر افغانی بر واردات و صادارات کالا های بازرگانی در کشور، اثر های منفی مستقیم بر جا گذاشته است.

 با کاهش ارزش پول افغانی در برابر دالر امریکایی، بازرگانان افغان ناگذیر اند که دالر را با بهای بلند خریداری نمایند و در نتیجه بهای کالا های مصرفی افزایش می یابند.

 گزارشگر: قیام نوری