امضای پیمان دراز مدت افغانستان با فلند و دنمارک

Flag-Pins-Finland-Afghanistan

۹/ ثور/ ۱۳۹۲ – رییس جمهوری کرزی در رأی یک هیئت بلند پایه ی به تازه گی کابل را به صد دنماک و استونیا ترک کرد.

 انتظار می رود رییس جمهور کرزی در این سفر اش را با رییس جمهور فنلند و دیگر مقام های بلند پایه ی این کشور دیدار و گفت و گو نماید و نیز یک توافق نامه ی همکاری های دراز مدت را نیز با این کشور امضاء نماید.

هم چنان رییس جمهور کرزی با پس از امضای این موافقت نماید برود به پای تخت کوپنهاگن برای یک موافقت نامه ی هم مانند.

 در این سفر، افزون بر رییس جمهور کرزی، زلمی رسول وزیر خارجۀ کشور، رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی و سخن گوی رییس جمهور کرزی نیز حضور دارند.

گزارشگر: قیام نوری