نیازمندی فوری زنان پولیس به قرارگاه های امن

Female police officers attend a ceremony to mark International Women���s Day in Kabul

 ۵/ ثور/ ۱۳۹۲ – براد آدمز، رییس دیده بان حقوق بشر در افغانستان می گوید ناتوانی حکومت افغانستان در  کار فراهم ساختن قرار گاه های امن و مصون برای زنان در پولیس افغانستان، آنان را در برابر خطرات استفاده های سوء قرار داده است.

به گفته ی آدمز، موضوع تنها ساختن دست شویی ها برای زنان نیست؛ بل موضوع در بارۀ به رسمیت شناختن نقش  مهم زنان است که می توانند در پیاده شدن قانون در کشور ایفا نمایند.

 این نهاد جهانی در  نامه ی خبری به رسانه ها گفته است که حکومت افغانستان باید هر چه زودتر قرار گاه های جداگانه، مصون و خواب گاه های قفل شونده را برای زنان در صفوف پولیس ایجاد نمایند.

رییس پولیس کابل به تاریخ ۱۰ ماه اپریل سال روان میلادی، دستوری را برای ایجاد قرار گاه های جداگانه برای پولیس فرستاده بودند، اما تا اکنون نیز آن فرمان عملی نشده است؛ و در نتیجه بسیاری از پولیس زن از قرار گاه های مصون، هم چنان محروم مانده اند.

 آزار و اذیت جنسی در ادارات دولتی و خصوصی یک مشکل جدی برای مردم در افغانستان است و افسران پولیس زن همواره هدف چنین آزار های جنسی قرار می گیرند. در سال های پسین چندین گزارش از تجاوز شدن افسران پولیس زن از سوی مردان همکار شان نشر و پخش شده است

:” موضوع تنها ساختن دست شویی ها برای زنان نیست؛ بل موضوع در بارۀ به رسمیت شناختن نقش  مهم زنان است که می توانند در پیاده شدن قانون در کشور ایفا نمایند.”

 همین حالا نیز شمار افسران پولیس زن خیلی اندک است و شمار آن تنها به یک در صد می رسد. هر چند وزارت داخله ی کشور در نظر دارد که شمار افسران پولیس زن را به ۵ هزار تن برساند، اما دریافته است که آنان به این هدف شان نخواهد رسید.

گزارشگر: قیام نوری