افغانستان لرزید!

images

 ۴/ ثور/ ۱۳۹۲ –  زمین لرزه ی با قدرت ۵٫۷ درجه ی ریشتر بخش های از افغانستان به ویژه پای تخت افغانستان را با شدت تکان داد. بر بنیاد گزارش ها، این پس لرزه های این زمین لرزه در بخش های از پاکستان و دهلی نو نیز حس شده است.

 این زمین لرزه حوالی ساعت دو روز چهارشنبه در مهتر لام، مرکز ولایت لغمان رخ داده است.

 تاکنون از تلفات و خسارات مالی این زمین لرزه گزارشی در دست نیست. هم چنان، مقام های هندی می گویند که تاکنون هیچ گزارشی در پیوند با تلفات برخاسته از این زمین لرزه در دست ندارند.

 این زمین لرزه، باعث ایجاد ترس و وحشت در میان شهریان کابل شد و شماری از شهریان کابل برای محافظت از جان شان، برای لحظاتی خانه ها و دفتر های شان را ترک کردند.

به تازه گی زمین لرزه ی در چین که جان بیش از ۲۰۰ تن را گرفت و بیش از ۶ هزار تن دیگر زخم برداشته اند.

 گزارشگر: قیام نوری