و ادامۀ نگرانی ها از وضعیت زنان…!

Women 22 B

۱/ ثور/ ۱۳۹۲ – دیده بان حقوق بشر به تازه گی از وضعیت زنان در افغانستان هشدار داده است و می گوید که ادامۀ وضعیت کنونی باعث از میان رفتن همه آن چه به سختی برای زنان به دست آمده اند، خواهد شد.

 بخشی از این نگرانی ها مربوط به زنان گدا می شود – کسانی که به گفتۀ وزارت کار و امور اجتماعی – از سوی گروه های مافیایی بهره برداری می شوند.

 هیتر بار، پژوهش گر دیده بان حقوق بشر می گوید که :” بی تردید، ناداری یک مشکل جدی برای بسیاری از افغان ها است و این نادری در بیشتر موارد به زنان آسیب می رساند – کسانی که نه غذای برای خوردن و نه داروی برای درمان دارند.”

 این دیده بان، اما دیدگاه های تلخ تر دیگری نیز دارد؛ آن هم این که ، اگر این وضعیت هم چنان ادامه یابد، بسیاری از حقوق به دست آمدۀ زنان در کشور، از دست شان خواهند رفت.

 در ورای جاده های کابل، بسیاری از زنان به روی جاده های کثیف نشسته و دست های شان دراز به گدایی هستند.

یکی از این گدایان، می گوید که :” وضعیت زنده گی ما بسیار خراب. ما برای این گدایی ناگذیر هستیم؛ حکومت نیز کمکی برای ما نمی کند.”

 دیده بان حقوق بشر باور دارد که وضعیت زنده گی زنان گدا در سراسر کشور، خراب از چیزی است که تصور می شود

:” این زیر پا گذاشتن شخصیت انان است، زیر پا گذاشتن پیش رفت اجتماعی شان است و این یک نقش جدی حقوق بشر است.”

این گفته های موسا محمودی، رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود…

 چند سال پیش، حکومت افغانستان کمیسیونی را برای گرد آوری این گدایان از جاده ها ایجاد کرد؛ تصمیمی که ظاهرا ثمربخش نبود.

 گزارش: طلوع نیوز

برگردان: قیام نوری