ایران و افغانستان: ساخت فلم های مشترک…؟

120130165943_l95_iraf_pic_640x360_bbc_nocredit

۲۵- حمل/ ۱۳۹۲ – وزیر فرهنگ و هدایت اسلامی ایران اعلام کرده است که تولید کننده گان و کارگردانان ایرانی آماده اند تا با همکاران افغان شان فلم های سینمایی مشترک بسازند.

 به گفتۀ سید محمد حسینی ایران و افغانستان دارای زبان، تاریخ، فرهنگ و دین مشترک است.

وی می افزاید که سالانه نزدیک به ۷۰ هزار کتاب در ایران به چاپ می رسد که افغان ها نیز از این کتاب ها کار گرفته می توانند.

این در حالی است که اعدام جوانان افغان با اتهام های قاچاق مواد مخدر ، تجاوز های جنسی و … باعث شده است که افغان ها با وجود مشترک بیشتر میان افغان ها و ایرانی ها، احساسات قوی ضد ایرانی در افغانستان هم چنان با قوت پا بر جا بماند.

 به گفته ی شماری از افغان ها، ایران برای دشمنی با افغانستان، افغان های باشنده در ایران را به دار می آویزند.

 قیام نوری