کرزی، از قربانی یک دپلمات امریکایی زن قدردانی کرد

 ann-amarican-diplomat

۲۵/ حمل/ ۱۳۹۲ – رییس جمهور کرزی به تازه گی در نامه یی به خانوادۀ آنه سمیدنگ هوف، دپلمات امریکایی که در یک حمله ی مخالفان مسلح دولت افغانستان کشته شده است، کشته شدن این دپلمات را تسلیت گفت.

  رییس جمهور کرزی در این نامه اش نگاشته است که :”  هیچ کلمه یی مناسب برای آرامش بخشیدن به درد که شما بخاطر از دست دادن دختر تان تحمل می کنید، وجود ندارد. لطفا به یاد داشته باشید که ما از قربانی آنه برای تأمین صلح قدردانی می کنیم و به آن افتخار می نمایم.”

 آنه سمیدنگ هوف، که ۲۵ سال داشت در ششم ماه اپریل سال روان هنگامی که در حرکت به سوی یک مکتب در ولایت زابل بود تا کتاب ها را به کودکان افغان توزیع نماید، در نتیجه ی انفجاری جان باخت. او سه سال پیش به عنوان یک دپلمات در سفارت واشنگتن در کابل آغاز به کار کرد.

قیام نوری