عاملان خشونت ها بر زنان افغان باید مجازات شوند

ban-ki-moon+++_67500.gif

۵/ حمل/ ۱۳۹۲-  بانکی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد به تازه گی گفته است که فضای گستردۀ از معافیت از مجازات برای عاملان خشونت ها در برابر زنان افغان وجود دارد و از رییس جمهور کرزی خواسته است تا در این زمینه گام های عملی را بردارد.

با وجودی که پس از سال های دراز سال برای نخستین بار کاهش در تلفات غیر نظامیان  در افغانستان به وجود آمده است، اما با این م سازمان ملل متحد در ماه پیش گفته است که در سال ۲۰۱۲ میلادی بیش از ۳۰۰ زن کشته شده اند و بیش از ۶۵۰ زن دیگر زخم برداشته اند؛ این رقم ۲۰ درصد افزایش را در مقایسه با سال ۲۰۱۱ نشان می دهد.

فعالان حقوق مدنی  و قانون گذاران علت افزایش خشونت در برابر زنان را عدم علاقه مندی رییس جمهور کرزی به دفاع از حقوق زنان می گویند؛ اتهام های که از سوی کرزی رد شده است.

به گفتۀ بانکی مون:” زنان افغان یک حقوق غیر قابل انکار دارند که در فضای عاری از ترس و حمله ها زنده گی نمایند.”

بانکی هم چنان از حکومت افغانستان می خواهد که قانون منع خشونت علیه زنان – نافذۀ سال ۲۰۰۹ – میلادی را به گونۀ جدی عملی نماید. قانونی که عروسی های اجباری، عروسی های زیر سن ، تجاوز جنسی و دیگر جرم ها در برابر زنان را منع کرده است.

قیام نوری