شناسایی گذرایی با ملکه گوهرشاد بیگم

486500_621448207872773_388447937_n
۴/ حوت/ ۱۳۹۱ – ملکه گوهرشاد بیگم معروف به گوهرشاد آغا از اشراف زنان خراسان (افغانستان امروزی) و از نامداران و سیاستمداران دوره تیموریان است.
او زنی بسیار نیکوکار، ثروتمند، ادب دوست، هنرپرور، باوقار، خردمند، بااحتیاط و باسیاست بود.

گوهرشادخاتون همسر سلطان شاهرخ تیموری بود که پس از پدرش امیر تیمور، به مدت ۴۳ سال بر مناطق وسیعی از افغانستان و ایران امروزی حکمرانی کرد و توسط او درسال ۱۴۰۵ میلادی پایتخت تیموریان از سمرقند به هرات منتقل شد.

از آثار و بناهای خیریه‌ای که توسط گوهرشاد خاتون بنا شد، مسجد جامع، مدرسه و خانقاه شهر هرات و بلخ و دگر شهرهای خراسان مانند مسجد جامع مشهد … بوده و از شاهکارهای هنر معماری و کاشی کاری قرن نهم هجری به شمار می‌روند.

این زن نیکوکار پس از سن ۸۰ سالگی در نهم رمضان سال ۸۶۱ هجری قمری در جریان قیام میرزا ابوالقاسم بابر در دوره سلطنت سلطان ابوسعید٬ به دسیسهٔ جمعی از امرا و مشاوران سلطان ابوسعید به دستور آن پادشاه در شهر هرات کشته شد .

و در کنار قبر فرزندش شاهزاده بایسنقرمیرزا و همسرش سلطان شاهرخ تیموری در مجموعه مدرسه و مسجد گوهرشاد هرات به خاک سپرده شد که آرامگاه او هنوز باقی است.

Comments

Trackbacks

There are no trackbacks