معلول بودن به معنای ناتوانی نیست

Capture

۲۴/ حوت/ ۱۳۹۱ – شماری از دختران معلول در  شمال افغانستان برای نخستین بار در یک رقابت بسکتیال در شهر مزار شریف شرکت کردند.

این رقابت بین دو گروه در ورزشگاه دانشگاه بلخ برگزار شد. تماشاچیان این رقابت بیشترینه بانوان بودند.

این بازی کنان پیش از آغاز مسابقه شعار دادند که معلول بودن به معنای ناتوانی نیست. معلولان در افغانستان رنج گوناگونی را تحمل می‌کنند. تنها در ولایت بلخ ۲۷۲۰ نفر معلول در ریاست کار و امور اجتماعی این ولایت ثبت است.

آگاهان، علت اصلی معلولیت در افغانستان را جنگ‌های داخلی در این کشور می‌دانند. برخی از معلولان می‌گویند، دولت تا هنوز توجه زیادی در فراهم آوری امکانات برای آنها نکرده است.

اگر چه آمار دقیقی از معلولان در دست نیست اما یک نهاد تحقیقی آمار معلولان جنگ افغانستان را حدود ۸۴۰ هزار نفر گفته است. تعداد معلولان غیر جنگ نیز کم نیستند.

بی بی سی

تصحیح: قیام نوری

Capture 01