گرامی داشت پُر مهر از روز جهانی ” زن”

IMG_0990

۱۹ / حوت / ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری – کمیتۀ خانم های خانۀ بنیاد چادری – که این کمیته چندی پیش از سوی فرخنده زهرا نادری، نماینده مردم در مجلس نماینده گان ایجاد شده بود – به مناسبت هشتم مارچ، روز همبستگی زنان جهان محفل شکوه مندی برگذار کرد.

در این محفل پر رنگ و رونق نزدیک به ۸۰ تن از خانم های خانه  از بخش های گونه شهر کابل و جوانان پسر و دختر شرکت داشتند. این محفل آگنده از مقاله های پیرامون نقش و جایگاه زن در جوامع بشری و نیز اهمیت زنان در شکوفایی جامعه به خوانش گرفته شد. این محفل از سوی بنیاد چادری در کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی، برگذار گردید.

حمیرا ” نوری” یک تن از فعالان کمیتۀ بانوان خانۀ شورای مردمی اسماعیلیان، در نگارشی پیرامون اهمیت زن در جامعۀ بشری می گوید که زنان به مثابۀ نیم از پیکر فعال جامعۀ با یک دست جهان را و با دست دیگر، گهوارۀ کودک اش را می جنباند.

به گفتۀ وی اما: ” آزادی و دیموکراسی اساس خواسته های زنان است و امروز زنان افغان در پی هدف است که سعی بلیغ شان را در امور تأمین و پایداری دیموکراسی به خرج دهند. زنان باورمند هستند که راه تحقق چنین هدف از رهگذر حقوق برابر جنسیتی می گذرد که ما نیز همنوا با آن این ندا هستیم.”

این محفل بیشتر تفریحی، پارچه آهنگ های پیرامون خوبی ها و تکریم زن را نیز در خود داشت. پارچۀ تمثلی جالبی با موضوعات مخالفت اعضای بزرگ سال خانوادۀ با آموزش دختران و پسران شان و نیز عروسی های اجباری دختر خانم های جوان به نمایش شرکت کننده گان گذاشته شد.

باید یاد آور شد که بنیاد چادری امسال، با ایجاد کمیتۀ به نام خانم های خانه در این بنیاد، به این طیف زنان فرصت داد تا از چنین یک روز جهانی تجلیل نمایند.

این محفل، پس از یکی دو ساعت با گزینش یک مادر خوش شانس و اهدای جایزۀ به وی به مناسبت روز جهانی زن، به پایان رسید.