زر دوزی زنان افغان را در آغاز یک تجارت کمک می کند

030613CAAfghanWomen_full_600

۱۷/ حوت/ ۱۳۹۱ – نهاد غیر حکومتی ” زر دوزی” زنان را در افغانستان کمک می کند تا تجارت خود شان را با به کاری مهارتی که آنان از پیش می دانند – یعنی دوخت و دُز” – تجارت شخصی خود شان را آغاز نمایند.

  کامله حیدری که تنها ۲۴ سال عمر دارد، تاکنون مادر هفت کودک شده است؛ از آن میان تنها ۴ کودک آن زنده مانده اند.

پول برای خانوادۀ کامله به دشواری به دست می آید. از این رو، وی به تجارت شخصی خودش آغاز کرد –  هرچند تجارت کوچکی است اما خواست این گونه همسرش را در خرچ و دخل خانه کمک نماید.

این داستانی است که شما به گونۀ اغلب در افغانستان آن را نخواهید شنید. در این کشور، زنان ، به ویژه زنان نادار گزینه های به جز عروسی و مادری ندارند. اما یک نهاد غیر حکومتی که اسمش زر دوزی است، کوشیده است تا تغییری را برای یک هزار زنی که این پروژه آن را پوشش داده است، به میان آورد.  این نهاد می کوشد تا زنان را با استفاده از همان مهارت خیاطی که آنان از پیش با آن بلد است، کمک نماید و تجارت خود را آغاز نماید:

” یکی از دوستانم در بارۀ زردوزی شنید و مرا نیز از آن باخبر ساخت. اکنون من  پول خوبی به دست می آورم.” این گفته های کامله حیدری است.

کامله در ادامه می گوید که :” من قبلا تنها برای خودم خیاطی می کردم، اما از زمانی که به زر دوزی پیوسته ام، فرمایش های بسیاری به دست می آورم و حتا چند کارگر نیز برای خود استخدام کرده ام.”

زر دوزی که در کابل و سه ولایت دیگر افغانستان به شمول مزار،  جلال آّباد و هرات فعالیت دارد، زنان را در بخش های طرح ، اطمینان از کیفیت، بهاگذاری، مهارت های رهبری و برنامه ریزی های بازرگانی آموزش می دهد.”

این نهاد از سوی آکسفام نوویب – یک نهاد غیر تجارتی آلمانی- حکومت های بریتانیا و سویدن تمویل می شود. پس از آن که فرآورده های زنان در این نهاد تکمیل می شود، نهاد زر دوزی این تولیدات را که شامل پیراهن های مردانه، پتلون ها، پوش بالشت و امثال آن می باشد، برای فروش به دوکان داران وصل می سازد. گاهی اوقات این نهاد برای گسترش ساحۀ فعالیت زنان قرضه های کوچک به مبلغ ۱۰۰ دالر نیز می دهد.

کریستن ساینس  مانیتور

برگردان: قیام نوری