در ۳ سال گذشته بیش از ۴۴۰ تن جذب دورۀ استاژ نهاد های دولتی شدند

Afghan-Women-leaders

۷/ حوت / ۱۳۹۱ – برنامۀ دورۀ استاژ زنان در حکومت ادارۀ توسعه یی ایالات متحدۀ امریکا نخستین سه سال فعالیت موفقیت آمیز شان را با دو دستآورد بزرگ تجلیل کردند: نخست ، جا به جایی بیش از ۴۴۰ زن به عنوان کارمندان استاژی در نهاد های حکومتی در کابل، بلخ، هرات و ننگرهار و دیگر راه اندازی انجمن توسعۀ زنان!

در سال ۲۰۱۳ میلادی، بیش از ۱۲۰ زن در کابل به عنوان کارمندان استاژ آغاز به کار می کنند. ۵۷ فارغ دیگر نیز پس از گرفتن گواهی نامه های شان به کار تمام روز آغاز می کنند.

از زمان آغاز فعالیت این ابتکار در سال ۲۰۱۰ میلادی، این برنامه تا هنوز بیش از ۴۴۰ زن را در نهاد های حکومتی و  نهاد های خصوصی در کشور جا به جا کرده است. تا اکنون، این برنامه توانسته است ۷۷ در صد از شرکت کننده گان این برنامه را شامل کار های تمام روز بسازد.

بروک اشام، معاون رییس ادارۀ توسعه ی ایالات متحدۀ اریکا می گوید که پیروزی این برنامه استاژ شدیدا وابسته به همکاری دولت افغانستان است:” برنامۀ استاژ زنان در حکومت ادارۀ بین المللی توسعه ی ایالات متحدۀ امریکا موفق نمی شد اگر ما حمایت حکومت افغاسنتان را با خود نمی داشتیم.”

برنامۀ استاژ زنان در حکومت ادارۀ بین المللی توسعه یی ایالات متحدۀ امریکا به هدف بر آورده ساختن هدف حکومت افغانستان برای افزایش حضور زنان در رهبریت در نهاد های دولتی می باشد. در حال حاضر کمتر از ۲۰ در صد از مجموع ۳۳۰ هزار کارمند دولتی افغانستان زنان هستند. بر بنیاد راهبرد ملی حکومت افغانستان، در نظر است که ۳۰ در صد از کارمندان  دولت افغانستان باید زنان باشند.

خبرگذاری وادسم

برگردان: قیام نوری