فلم افغانی ” پسران بزکشی” جایزۀ اسکار را به دست نیاورد

afghan boys

۷ /حوت/ ۱۳۹۱ – هر چند که فلم ” پسران بزکشی” در مراسم جایزۀ اسکار هالیوود نتوانست جایزۀ اسکار بهترین فلم کوتاه را به دست آورد، اما خانوادۀ بازیگر این فلم به جای این که ابراز نومیدی نمایند، به پسر شان افتخار می کنند.

فواد محمودی و جوان مرد پائیز که هر دو ۱۴ ساله هستند در مراسم اسکار هالیوود در لاس انجلس ایالات متحدۀ امریکا روی فرش سرخ پا نهادند.

برادر فواد محمودی ساعت ۶ صبح از خواب برخاست تا مراسم جایزۀ اسکار را تماشا نماید. خبرگذاری اسوشتید پرس سهولت تماشای این مراسم را از طریق انترنت برای خانوادۀ فواد محمودی فراهم کرده بود:” هر چند که این فلم جایزه نگرفت، اما باز هم خورسند هستم که فواد توانست به چنین یک جایی برود. من بخاطر وی بسیار خورسند هستم. اما همزمان با آن، من پشت وی دق شده ام.”

برادر زادۀ فواد می گوید که این نخستین گام برای فواد است که در چنین یک فلم با سطح بلند بازی می کند و می تواند در میان شماری از بازیگران ثروت مند و  پر آوازه در اسکار ظاهر گردد:” فواد نه تنها خویشاوند من است…او یک منبع افتخار برای افغانستان هم است. این بار او توانست که نامزد اسکار گردد؛ شاید بار دیگر او بتواند این جایزه را ببرد”

فلم پسران بزکشی از سوی سم فرینچ کارگردانی شده است. این فلم زنده گی دو پسر فقیر و نادار را به تصویر می کشد که در جاده های شهر کابل بزرگ می شوند. اما ای پسران آرزو دارند که روزی چاپ اندازان ورزش بزکشی، از بازی های ملی و عنعنه ی کشور گرددند. دو صد هزار دالر این فلم را سفارت امریکا در کابل تمویل کرده است. جوان مرد پائیز و فواد محمودی ، نقش آفرینان اصلی این فلم کوتاه ۲۸ دقیقه یی هستند. این فلم کاملا در افغانستان صحنه برداری شده است.

خبرگذاری اسوشتید پرس

برگردان: قیام نوری