زنان بازرگان در جست وجوی بازار فراورده های شان

100124-F-0967H-001

۱۵ /  دلو / ۱۳۹۱ – زنان بازرگان در ولایت کنر برای فروش تولیدات بازرگانی شان در تلاش پیدا کردن بازار برای فروش هستند.

مسلمه ؛ بانی بازرگان که یک دورۀ آموزشی ۱۱ ماهۀ بازرگانی را نیز فرا گرفته است می گوید تولیدات اش که شامل صنایع دستی مانند پارچه های خیاطی شده استند ؛ هیچ بازاری برای فروش ندارند.

وی می افزاید که چندین بار نمایشگاه های صنایع دستی در این ولایت برگذار شده است اما تعداد کمی از مردم در آن شرکت کرده بودند. همچنان ، نجیبۀ بازرگان بانوی دیگر است که می گوید تولیدات بازرگانی اش به علت این که مشتری در بازار ندارند در خانه مانده اند.

با این حال؛ نسیمه شفق سادات رییس ریاست زنان ولایت کنر می گوید که حکومت یک تفریج گاه صنعتی را برای به فروش رسیدن تولیدات بازرگانی زنان در این ولایت ایجاد کرده است.

هر چند در ده سال اخیر زنان نیز در بخش بازرگانی سهم فعال داشته است اما به علت کمبود سرمایه گذاری بر تولیدات عمدتا دستی زنان هیچ سرمایه گذاری نشده است و زنان بازرگان در مقایسه با مردان با دشواری های بیشتر دست و پنجه نرم می کنند.

منبع: خبرگذاری انگلیسی باختر

مترجم: قیام نوری