اگر با حقوق زنان در گفت وگوی صلح معامله شود؟ سازمان عفو بین الملل

 afghan-women-615

۱۵/ دلو / ۱۳۹۱ –  همان گونه که ما گواه حملۀ وحشت ناک بر ملاله یوسف زی؛ فعال حقوق زنان دو دختران در پاکستان بودیم؛ نیروهای مخالف مسلح دولت و طالبان در هر دو سوی مرز افغانستان- پاکستان به گونه وحشیانه ی با حقوق زنان سر دشمنی دارد.

 کت آلن؛ رییس سازمان عفو بین الملل در بریتانیا می بر حمایت از حقوق زنان در نشست سه جانبه میان افغانستان-بریتانیا- پاکستان در لندن تأکید می ورزد:” دیوید کامرون باید رییس جمهور کرزی و زرداری بگوید که آیا شما کار های بسندۀ انجام داده اید که در گفت وگوهای صلح میان حکومت و نیروهای مخالف مسلح دولت افغانستان حقوق زنان قربانی نخواهد شد؟ فعالان حقوق زن در افغانستان به ما می گویند که در برخی از بخش های کشور وضعیت حقوق زنان به گونۀ روز افزون در حال بدتر شدن است.”

  کت آلن می افزاید که :” نگرانی بزرگ این است که در همۀ نشست های با سطوح بلند مانند این نشست سه جانبه؛ تنها حقوق زنان را به حاشیه کشانیده می شود و حتا در حرص به نتیجه رسیدن گفت و گو های صلح این حقوق قربانی هم خواهد شد. همان گونه که ما حمله بر جان ملاله یوسف زی و دیگر موارد را دیدیم؛ نشان می دهد که نیروهای مخالف مسلح دولت در افغانستان و پاکستان به شدت با حقوق زنان مخالف است.”

به گفته آقای آلن اگر با حقوق زنان در گفت وگوهای صلح معامله صورت گیرد؛ شما بیشتر زنان در افغانستان با سرنوشت ملاله یوسف زی رو به رو خواهند شد.

این گفته ها در حالی است که رهبران افغانستان- بریتانیا- پاکستان برای تقویت گفت و گوهای صلح با مخالفان مسلح دولت افغانستان در لندن با هم بحث و گفت وگو می کنند.

 منبع: اعلامیه مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل

مترجم: قیام نوری