برف کوچ ها در پروان ۳ تن را به کام مرگ فرستاد

 برف کوچ های شدید

۱۴ / دلو / ۱۳۹۱ – مقام ها محلی در ولایت پروان می گویند که نا وقت های روز یک شنبه در نتیجۀ برف کوچ ها در شمال ولایت پروان سه تن جان باخته اند و یک تن دیگر زخم برداشته  است.

 به گفتۀ روشنا خالد سخنگوی والی ولایت پروان این رویداد در منطقۀ شیخ علی ولایت پروان هنگامی رخ داده است که دو مرد و یک زن در یک جاده  با برف کوچ رو به رو شدند:” آنان می خواستند که در یک مراسم عروسی در این ولایت شرکت کننند که بخاطر برف کوچ جان باختند.”

  این در حالی است که در اثر برف باری های شدید شاهراه سالنگ در شمال کشور با نه ولایت شمالی افغانستان از روز جمعه به این سو به روز ترافیک بسته شده است.

 ادارۀ حفظ و مراقبت سالنگ ها به علت خطرات برف کوچ و آب و هوای بسیار سرد این شاهراه بزرگ را بسته است.

  بر بنیاد پیش بینی ها، برف باری ها تا روز سه شنبه ادامه خواهد یافت اما هنوز هم روشن نیست که شاهراه سالنگ تا هنگامی بسته باقی خواهد ماند.

   در اوایل سال ۲۰۱۲ میلادی برف کوچ ها و طوفان شدید در شاهراه سالنگ به جان باختن بیش از ۱۹۰ تن انجامید و  ۲۰۰ تن دیگر نیز در  این رخ داد زخم برداشتند.

منبع: ویب سایت انگلیسی طلوع نیوز و تلویزیون یک

مترجم: قیام نوری –