هنرمند افغانی زن از فرصت ها برای خلق آثار هنری کار می گیرد

afghan_artist_600

جسد های سوختانده شد در میان دیوار های خونین هموار شده اند و ویرانه های به جا مانده نیز روی زمین را پوشانیده اند. برای افغانستان، آن چه که غیر معمول است، این است که در صحنۀ فوق العاده خون به رنگ سرخ نقاشی شده است.

این  کار هنری از ملینا سلیمان ، یک هنرمند زن افغان است که تنها ۲۳ سال دارد. کسی که به بهای جانش در بخش های از ولایت کندهار به ایجاد چنین کار های هنری دست زده است. ولایت کندهار هنوز هم یکی از خطرناک ترین ولایت ها در افغانستان به شمار می رود.

کار های هنری وی از هنر های مفهومی گرفته تا نقاشی ها و مجسمه ها می باشند که همه و همه نمایان گر درد و رنجی  است که نسل هم طراز اش دارند با آنها دست و پنجه نرم می کنند. کار بانو سلیمان، اما با تقدیر و ستایش از سوی مقام های ولایت کندهار نیز رو به رو شده است. بانو استثنایی در جایی دست به کار های هنری زده است که در آن جا بیشتر از هر جایی دیگر زنان با محدودیت های فراوان دست به گریبان هستند.

بانو سلیمان :” بسیاری از مردم چنین پارچه های هنری را هرگز ندیده بودند … شماری از انان در نمایشگاه بر آن خرده و انتقاد گرفتند و شماری هم از دیدن آن اثر ها سخت آزرده شدند چون تجربه های از این دست را احساس کرده بودند.”

کار های هنری وی باعث شده بود که وی سال پار یک دعوت نامه از سوی رییس جمهور کرزی برای دیدار با وی در کاخ ریاست جمهوری دریافت نماید. جایی که وی اثر های هنری اش را به رییس جمهور کرزی نیز نشان داد.

کار های هنری سلیمان و اکنون در کابل نیز موج های را خروشان می سازد. در ماه دسمبر وی دو نمایشگاه از اثر های هنری اش در کابل داشت – در آن میان یک مجسمۀ دیده می شد که یک زن افغانی در یک لباس فراخ با یک کنمد پیچیده در گردنش به چشم می خرود.

اما، نمایش گاه اثر های هنری وی در کندهار، جایی که نیروهای مخالف مسلح دولت و بزرگان قوم بر افکار عامه تسلط دارند، یک کار هنری بوده است که در سه دهۀ اخیر پیشینه نداشته است. او در این نمایشگاه توجۀ بیش از صد مرد را جلب کرد – در این میان والی کندهار و شماری از بسته گان ریییس جمهور کرزی نیز شامل بود.

سلیمان می گوید که یک اثر هنری اش به نام ” زنده گی امروز” درد و رنج های نسل خودش را ترسیم می کند:”  پیش از آن که یک کودک به جهان بیاید، پدر و مادر فکر می کنند که پسر شان از آنان حمایت خواهند کرد و دختر شان را به یک مرد ثروت مند خواهند عروسی کرد. آنان دربارۀ این که این کودکان شان چه می خواهند، اصلن فکر نمی کنند.”

پس از نقاشی کردن دیوار های شهر کندهار، اکنون سلیمان در تلاش است تا دامنۀ هنرش را گسترده بسازد و در ولایت هلمند که همسایۀ ولایت کندهار است، نیز هنر ش را در دیوار های ولایت هلمند به نمایش بگذارد.

منبع: خبرگذاری رویترز

مترجم: قیام نوری –