بحث روی حضور قاضی زن در شورای عالی دادگاه عالی افغانستان

_MG_9240

۹ /  دلو / ۱۳۹۱

گزارگر: قیام نوری – شماری از فعالان حقوق زن، فعالان نهاد های مدنی و اعضای رهبری شبکۀ زنان افغان در یک نشست مشورتی گردامون چه گونه گی راه یافتن زنی در دادگاه عالی افغانستان گفت و گو کردند.

این نشست به روز دو شنبه ۹  دلو سال روان خورشیدی در دفتر مرکزی شبکۀ زنان افغان برگذار شد.

رییس جمهور کرزی بر خلاف تلاش های مدافعان حقوق زن ، باز هم مردی را برای عضویت دادگاه عالی معرفی کرده است. در حالی که فعالان حقوق زن بر حضور زنی در این مقام تأکید می ورزند.

این فعالان حقوق زن تأکید می ورزند که به روز دادن رأی اعتماد و عدم اعتماد به نامزد تازۀ رییس جمهور کرزی، به مقام ریاست دادگاه عالی ، شماری از زنان اعتراضات کوچکی را در برابر دورازۀ پارلمان بر پا نمایند تا مگر از این راه نماینده گان مجلس به این نامزد رأی اعتماد ندهند.

در این نشست، خشونت های اخیر در برابر زنان در بخش های گونه گون کشور نیز به بحث گرفت شد.

این فعالان حقوق زن می گویند که تنها در یک ماه اخیر شش قضیه جدی خشونت مشمول دو قضیه قتل در کابل رخ داده است. این فعالان بر پیگیری این پرونده های جرمی از نهاد های مسؤول تأکید کردند.

در همین دو روز پیش یک  دختر جوان ۱۶ ساله در ولایت هرات با گلوله از سوی افراد ناشناس کشته شد.

همچنان به تازه گی یک زن در کابل به علت خشونت های خانواده گی دست به خود کشی زد و خودش را به دار آویخت.

این فعالان حقوق زن می گویند که یکی از بارزترین علت ها  در افزایش خشونت ها در برابر زنان ، عدم موجودیت زنی در دادگاه عالی کشور می پندارند. این فعالان می گویند که اگر زنی در این نهاد معتبر قضایی کشور حضور داشته باشند، پرونده های قضایی زنان در دادگاه ها به خوبی پیگیری می شوند و این موضوع در کاهش خشونت ها در برابر زنان اثرگذار خواهد بود.

در فرجام این نشست، این فعالان به این نتیجۀ رسیدند که به زودی یک نشست خبری را برای پیرامون حضور زن در دادگاه عالی کشور برگذار نمایند.