بانوی که دو بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفت

In Arkansas US, A man can legally beat his wife, but not more than once a month.

 ۸ / دلو / ۱۳۹۱ – بانو زینب که از سوی برادر شوهر و مامایش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، از حکومت می خواهد که این افراد را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.

بانو زینب می گوید که پیش از عروسی با پسر خاله اش، توسط مامایش در طویله مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

او می گوید: ” مادرش وی را مجبور به ازدواج با یک مرد کهن سال کرده بود اما او و پدرش به این ازدواج راضی نبودند. به همین دلیل وی به خواست پدر خود خانه را ترک کرد.”

زینب برای رهایی از این ازدواج به خانهء مامایش پناه می برد اما در آن جا وی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد.:
 در خانه اش کار می کردم، در طویله حیوانات اش را نگهداری می کردم، دل اش البته سر من بود، نمی فهمم چرا اینکار را کرده است. من در همین جا کار می کردم و تنها می بودم نمی دانم چطور مامایم آمده و این کار را کرد. به زور دست ام را می گرفت و او کار را می کرد. مامایم سه بار بالایم تجاوز کرد.

پس از اینکه بالای زینب تجاوز صورت می گیرد او دوباره نزد پدر و مادرش می رود، اما بعد از مدتی او با پسر خاله اش که در ایران می باشد، ازدواج می کند.

او گفت که شوهرش هفت ماه با وی زنده گی کرد و دوباره بخاطر کار راهی ایران شد.

به گفته زینب، این بار برادر شوهر اش بر وی تجاوز کرد و سر انجام او از این ظلم به ستوه آمده و به حکومت مراجعه می کند.

شکایت وی به حکومت سبب می شود که شوهرش به خاطر این مساله از ایران دوباره برگردد و پدر و مادر زینب را به قتل برساند و سپس خودش فرار کند.

به اساس شرعیت اسلامی ماما و بردار شوهر از جمله محرمات زن به حساب می آیند.

در مورد حرمت این کار نظر مفتی شمس الرحمن فروتن رییس دارالفتا شمسیه را جویا می گوید که :”

” تجاوز بالای این خانم که صورت گرفته است از لحاظ اخلاق و اسلام این کار مردود و حرام می باشد. در اینجا گناه آن به اندازه یی است اگر این خانم خودش گواهی می دهد، که فلان نفر بالایم تجاوز کرده این گواهی وی دلیل شده می تواند که تجاوز کننده را در دنیا نظام وقت هر رقم مجازات را که مناسب می دانند می توانند بالایش تطبیق نمایند.

زینب باشنده اصلی ولایت فاریاب است؛ این بانوی جوان پس از رخ داد های فراموشی ناشدنی بر وی تحمیل گردید به یکی از خانه های امن در کابل انتقال داده شده است.

زینب خواهان مجازات ماما و شوهرش از سوی حکومت  می باشد.

 باید شوهرم و مامایم هر دو دستگیر شوند و جزا برای شان داده شود تا دل من تسلیت پیدا کند. دولت باید از من دفاع کند. چرا که از دست من هیچ کار نمی آمد، پدر و مادرم نبودن و من یک سیاه سر هیچ کار نمی توانستم.

در همین حال شماری از فعالان حقوق زن با نکوهش از این عمل می گویند که چینن چیزی در افغانستان موضوع تازهء نیست اما برای جلوگیری از آن باید مراکز حمایه در مناطق دور دست بیشتر شود.

تجاوز بالای دختران جوان از سوی نزدیکان شان در افغانستان موضوع تازه ی نیست. پیش از این نیز چندین دختر قربانی تجاوز های جنسی از سوی پدر، برادر، ماما و امثال شان شده اند.

چنانچه حدود شش ماه پیش پدری در ولایت هرات به جرم داشتن رابطه نامشروع و تجاوز بالای دخترش از سوی مقام های امنیتی این ولایت بازداشت شد.


Comments

  • پونه said:

    وضعیت فاجعه باریه ومتاسفانه وضعیت در سراسر دنیا همین شده.ولی تجاوز به محارم در کشورهای اسلامی بیشتره.می بخشید من متوجه نشدم ماما کیه و ارتباطش با فرد چیه؟

Trackbacks

There are no trackbacks