ایجاد شفاخانه تداوی معتادان در ولایت هرات

health clinic.0226m

۴/ دلو / ۱۳۹۱ – مقام ها در ولایت هرات می گویند که این شفاخانه به روز سه شنبه به گونۀ رسمی در زندان مرکزی ولایت هرات برای زندانیان  معتاد در این زندان گشایش یافت.

به گفتۀ این مقام ها این شفاخانه دو اتاقه از سوی مقام های زندان مرکزی ولایت هرات با همکاری دفتر مبارزه با جنایت و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در این زندان ساخته شد.

جنرال شاه میر امیر پور، رییس زندان های غرب کشور می گوید که این درمان گاه یکی از بهترین ها در نوع خودش در کشور می باشد که در زندانی ایجاد می شود.