نخستین والسوال زن به کارش آغاز کرد

IMG_0186

۴/ دلو / ۱۳۹۱ – سایره شکیب سادات، نخستین ولسوال زن به عنوان والسوال خواجه دو کوه ولایت جوزجان رسما کارش را آغاز نمود

بانو سادات به روز سه شنبه به  گونۀ رسمی به حیث ولسوال ولسوالی خواجه دو کوه ولایت جوزجان از سوی مقام های محلی معرفی گردید. شماری زیادی از باشنده گان محل با گرمی از وی استقبال  کردند.

مریم ایوبی، رییس دفتر والی جوزجان، بانوی بود که وی را رسما به این مقام معرفی کرد.

وی از طریق یک آزمون رقابتی کمیسیون اصلاحات اداری توانست این مقام را به دست آورد. هر چند وی در آغاز به حیث ولسوال ولسوالی آقچۀ ولایت جوزجان گزیده شده بود.

سایره شکیب سادات از مردم محل می خواهد که وی را  در پیش برد کار های روز مره اش همکاری  نماید تا وی خدمات بهتری را برای باشنده گان آن محل فراهم سازد.

گزینش بانو سادات به  حیث ولسوال یکی از نادر ترین موضوعات در افغانستان است؛ چون در این جا بیشتر مردان است که به حیث ولسوال یا دیگر مقام های مهم گزیده می شوند.

پس از حبیبه سرابی که به حیث نخستین والی زن  در ولایت بامیان گماشته شد، سایره نخستین بانوی است که به حیث ولسوال زن برگزیده می شود.

در جریان ده سال پس از سقوط رژیم پیشین فرصت های شغلی مناسبی برای زنان در نهاد های دولتی و غیر دولتی فراهم شده است.

از آن شمار، عذرا جعفری نخستین شهر دار زن است که به حیث شهردار در مرکز ولایت دایکندی در سال ۲۰۰۸  میلادی گماشته  شد.

بانو سادات در کل ۲۸ سال تجربه کاری در بخش های گونه گون کار های اداری دارد. وی مانند بسیاری از زنان دیگر کشور در طی جنگ های داخلی در افغانستان ، همسرش را از دست داده است

انو سایره سادات در سال ۱۳۶۳  درجۀ فوق بلکوریا ( ۱۴ پاس) را در دانشگاه جوزجان به پایان رسانیده است و پس از آن آغاز به کار مقدس آموزگاری نمود. در حال حاضر بانو سایره سادات دانشجوی سال سوم دانشکده حقوق در یکی از دانشگاه های خصوصی کشور است. وی همچنان از خانواده اش به عنوان بزرگترین حامی اش در راستای خدمت به زنان کشور ش یاد می کند و از آن سپاس گذار است.

 منبع: سایت انگلیسی زبان ” خامه”

مترجم: قیام نوری