بازداشت ۵ تن به اتهام تجاوز جنسی بر یک دختر

Hospital-Bed-José-Goulão-Flickr

۱/ دلو / ۱۳۹۱ – یک مقام ریاست امور زنان ولایت دایکندی می گوید که روز پنج شنبه ، پنج تن از کارمندان این ریاست به اتهام تجاوز جنسی بر یک دختر ۱۵ ساله در مرکز این  ولایت بازداشت گردیدند.

احمد یار، ثارنوال این ریاست به رسانه ها می گوید که این افراد پس از آن بازداشت گردیدند که مژگان – ۱۵ ساله این مردان را به تجاوز جنسی  بر خودش در مرکز این ریاست متهم ساخت. با این حال این ثارنوال از دادن جزئیات بیشتر در بارۀ این قضیه خودداری می کند و پروندۀ زیر بررسی های بیشتر قرار دارد.

 با این حال، حبیبه شجاعی، رییس این نهاد این اتهام ها را رد می کند و آنان را بی بنیاد می خوانند. وی تأکید می ورزد که کارمندان این ریاست به دفتر ثارنوال رفته اند تا یک پروندۀ قضایی در برابر این دختر بگشایند.

1559479_1358444508

 به گفتۀ حبیبه شجاعی، مژگان ۱۵ ساله که از ولسوالی سنگ تخت ولایت دایکندی  است به جرم داشتن روابط نامشروع با دو مرد به دو سال زندان  محکوم شده است. این دو مرد نیز به همین جرم به زندان افگنده شده اند.

 این دختر دو روز پیش، نیمه شب برای اقامت در یک مرکز تربیت جوانان به دفتر ریاست امور زنان ولایت دایکندی انتقال داده شده بود.

 به گفتۀ بانو شجاعی، این دختر فردای همان شب کارمندان این ریاست را به تجاوز جنسی متهم کردند. متهمان شامل مدیر مالی، دو محافظ و شماری از افراد پولیس هستند:” این اتهام ها به هدف بد نامی ریاست ما وارد شده اند.”

 با این حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت دایکندی می گوید که بررسی های پزشکی نشان می دهند که این دختر به راستی مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است.

مقام های این کمیسیون در این ولایت بر پیگیری جدی این پرونده تأکید می ورزند.

منبع: خبرگذاری انگلیسی پژواک

مترجم: قیام نوری