برای نخستین بار زنان در شورای مشورتی عربستان سعودی راه می یابند

saudi_arabia_142408740_fullwidth_620x350

۲۶/ جدی / ۱۳۹۱ – پادشاه عربستان سعودی، برای نخستین بار کرسی های را برای زنان این کشور در شورای عالی مشورتی دولت عربستان سعودی اعطا کرد. این کار پس مدت ها صبر و انتظار در این کشوری انجام شد که ساختار سیاسی آن زیر سلطۀ مردان است و زنده گی روزمرۀ زنان زیر محدودیت ها و کنترول شدید ملا ها می باشد.

این تقرری ها از پشت دیوار های سنگین از محدویت ها برای زنان عربستان سعودی انجام می شود –   زنانی که اجازۀ سفر، کار، تحصیل در خارج از کشور، عروسی، گرفتن طلاق و بستری شدن در بیمارستان بدون اجازۀ یک محرم مرد را ندارند. به تازه گی مقام های فرودگاه دستور یافته اند که به تیلفون های محرم های شرعی – شوهران، بردران و پدران – پیامک های بفرستند و  در آن از حرکت های زنان، دختران و خواهران آنان معلومات بدهند.

a-saudi-woman-looks-back-during-prayers-for-eid-al-adha-in-riyadh-october-26-2012

وجیه الهودر، یک فعال برجستۀ حقوق زنان در عربستان سعودی در بارۀ این اقدام شاه عربستان سعودی چنین میگوید:

“این تصمیمی خوبی است؛ اما موضوع حقوق زنان همچنان با دشوار های فراوان رو به روست. قوانین بسیاری اند که به ضد زنان اند و نیاز است که بیشتر این قوانین به تعویق انداخته شوند.”

امآ، وی می افزاید که حضور زنان در شورای عالی مشورت دهی می تواند تصویر زن را در جامعۀ عربستان سعودی تغییر بدهد:” مردان در نهایت هنگامی می توانند به زنان احترام بگذارند که ببنیند زنان نیز مانند مردان می تواند نقش مثبت ایفا نماید.”

خبرگذاری رسمی دولت عربستان سعودی به تازه گی اعلام کرده است که شاه عبدالله دو فرمان شاهی صادر کرده است که در آنها تعداد ۳۰ کرسی برای زنان در شورای عالی مشوره دهی دولت عربستان سعودی اعطا شده است – شورای که ۱۵۰ عضو و یک رییس دارد. کار این شورا بررسی قوانین و استجواب وزیران دولت عربستان سعودی است اما قدرت قضایی ندارند. همه ی اعضای این شورا از سوی خود پادشان انتخاب می شوند و برای یک دور ۴ ساله کار می نمایند.

saudi women in

از سال ۲۰۰۶ میلادی به این سو، زنان تنها به حیث مشاوران گماشته می شدند.

این فرمان ها پس از تلاش های مکرر فعالان و دادخواهان حقوق زن در عربستان سعودی صادر می شوند که خواستار سهیم ساختن زنان در روند سیاسی عربستان سعودی هستند. دادخواهانی که سخت نظام سیاسی – مذهبی عربستان سعودی را به چالش فراخوانده است.

اما، آگاهان می گویند که ظاهرا پادشا عربستان سعودی به گونۀ بسیار محتاطانه این تصمیم را گرفته است تا ملا های قدرت مند عربستان سعودی را خشم گین نسازد. در عربستان مدرن، خانوادۀ حاکم بر عربستان سعودی از روحانیون حمایت می کنند و روحانیون نیز از خانوادۀ سلطنتی عربستان سعودی حمایت می کنند.

بر بنیاد این فرمان ها زنان باید پایبند اصول شریعت اسلامی باشند و باید حجاب داشته باشند. در این فرمان نیز آمده است که زنان از یک دروازۀ مخصوص بانوان داخل شورا خواهند شد.

منبع: فاکس نیوز

مترجم: قیام نوری