زمستان سرد باز هم دو قربانی گرفت

winter20homeless

۱/۶/۲۰۱۳ – مقام های محلی در ولایت جوزجان مرگ دو تن را در نتیجۀ سردر هوا تایید می کنند.

فریدون حبیب رییس صحت عامه ولایت جوزجان می گوید که این دو تن شب گذشته در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بر اثر سرما جان های شان را از دست دادند.
آقای حبیب می افزاید که ممکن این دو تن بیمار بودند که در هوای سرد اتاق، جان خود را از دست دادند.
در همین حال، عنایت الله بابر فرهمند نماینده جوزجان در مجلس نماینده گان می گوید که این دوتن مسافرانی بودند که در اتاق های جداگانه در سرای توره باز خان زندگی می کردند.
آقای فرهمند می افزاید که این دو تن برای کار کردن در شهر شبرغان آمده بودند.
همه سال شماری از باشندگان ولایات شمال کشور بر اثر سرمای شدید جان خود را از دست می دهند.
بدخشان در شمال شرق افغانستان همه ساله شاهد مرگ ده ها تن از باشندگان این ولایت است که بر اثر سرما و یا هم برفکوچ جان خود را از دست می دهند.
گزارش ها حاکیست که در ماه جاری حداقل سه تن در شهر مزار شریف که در اطراف روضه زندگی می کردند، جان خود را از دست دادند.

گفته می شود که این افراد بدون سرپناه و برای گذراندن شب و روز خود، در اطراف روضه زندگی می کردند.

با این حال، فریدون حبیب رییس صحت عامه ولایت جوزجان می گوید، دو تنی که شب گذشته جان خود را از دست دادند، باشندگان ولایت های سرپل و بلخ بوند.
او تایید کرد که هیچ اثری از خشونت به روی اجساد مشاهده نشده است و احتمال می رود که این دو تن بیمار بودند.
قربانیان بین ۴۰ تا ۴۵ سال عمر داشتند.